Brazílie

Povinné očkování do Brazílie:

Žádné.
 
Očkování proti žluté zimnici by bylo při vstupu do země vyžadováno pouze při vycestování ze zemí, kde se endemicky vyskytuje. Jedná se o některé státy Jižní Ameriky, především v souvislosti s přejezdy mezi státy. 
 
Doporučené očkování:
 
Žlutá zimnice
 
Očkování je doporučeno do Amazonie, na sever od města Fortalezy. Očkování je 1x s účinností na 10 let živou vakcínou. Musí být zaznamenáno v mezinárodním očkovacím průkazu. Riziko není v Andách a na pobřeží.
 
Žloutenka typu A
 
Očkování se provádí ve 2 dávkách, před cestou je dostačující podání 1 dávky vakcíny, 2. dávka za 6 - 12 měsíců (Havrix 720, Havrix 1440) či 6 - 18 měsíců (Avaxim), po očkování dlouhodobá ochrana. Žloutenka A je časté infekční onemocnění s výskytem v celém světě. Přenáší se kontaminovanou vodou, potravinami, rukama a běžnými předměty. Označuje se jako nemoc špinavých rukou. 
 
Žloutenka typu B
 
Očkování je celkem ve 3 dávkách, 2 dávky vakcíny (Engerix B)  v odstupu  1 až 2 měsíců, 3. dávka za 6 měsíců, ochrana doživotně. Jde o velmi vážné onemocnění jater, přenáší se krví, tělními tekutinami a pohlavním stykem. Je vhodná pro časté či delší cesty.
 
Žloutenka typu AB
Kombinovaná vakcína (Twinrix) se podává celkem ve 3 dávkách, 2 dávky vakcíny v odstupu  1 až 2 měsíců dostačující před cestou, 3. dávka za 6 měsíců (maximum až 12 měsíců), ochrana doživotně.
 
Tetanus
 
Základní očkování ve 3 dávkách (Tetanol pur) v intervalu 0 – 6 týdnů – 6 měsíců, 1 dávka přeočkování každých 10-15  let. Lze zvolit i kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu a černému kašli k přeočkování (Boostrix, Adacel).
 
Břišní tyfus
 
1 dávka chrání na  3 roky, jedná se o závažné systémové horečnaté onemocnění. Doporučuje se pro cesty na venkov, do odlehlých lokalit bez zdravotní péče, pro častější pobyty v exotice, pro osoby s chronickým onemocněním žaludku (snížená tvorba kys. solné).
 
Vzteklina
 
Očkování je důležitá je pro delší pobyt do odlehlých venkovských oblastí se špatně dostupnou zdravotní péčí, 3 dávky před odjezdem, 2. dávka za 7 dní, 3. za 21 nebo 28 dní,   4. vakcína po 1 roce, ochrana na 5 let, Je to smrtelné virové onemocnění, člověk se nakazí pokousáním zvířetem.
 
Meningokoková meningitida
 
Všeobecným rizikem při cestování, zvláště u mladších osob je zánět mozkových blan, způsobený bakterií zvanou meningokok (meningokoková meningitida). Ke vzniku onemocnění přispívá fyzický i psychický stres, kterým je i samo cestování. Nemoc se šíří vzduchem, hlavně v kolektivech (studenti, vojáci, hromadné ubytování apod.). Jde o velmi akutní onemocnění. Očkuje se v 1 dávce, k dispozici je  vakcína 4 typová - A,C,Y,W-135 (Menveo, Nimenrix), vakcína Men A+C,  vakcína proti typu C.
 
Spalničky
 
V ČR je očkování proti spalničkám povinné a očkuje se už v dětství, dvěma dávkami živé vakcíny (kombinace spalničky, příušnice, zarděnky). Je doporučeno u nikdy neočkované osoby.
Očkování proti nákazám jako je chřipka, plané neštovice (pokud je osoba neimunní) a pneumokoková onemocnění jsou vhodná pro cestování obecně. Z nákaz přenášených komárem se zde vyskytuje horečka dengue.
 
Malárie
 
Riziko v Amazonii především od října do května v provinciích Rondonia, Roraima, Amazonas, Anapá, Acre. Nižší riziko je v Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhao. V pralese je až 50% riziko tropiky rezistentní na chlorochin. Jinak Pl. vivax. Antimalarika doporučena do pralesa vzhledem k tropické malárii – Malarone, Lariam, Doxycyklin.
 
Leishmanióza
 
Je nejvíce rozšířena ve východní části Brazílie.
 
Chagasova choroba
 
Výskyt je mezi místními obyvateli na venkově. Riziko pro turistu je spíše u dlouhodobých pobytů.
 
Filarióza a onchocerkóza
 
Vyskytují se spíše v severní části Brazílie.
Sdílet/Líbí se mi