Břišní tyfus

Břišní tyfus
(angl. Typhoid fever)
Horečnaté onemocnění způsobované bakterií Salmonella enterica typhi, případně paratyphi A a paratyphi B, přenášené vodou a jídlem.
Označení "tyfus" pochází z řeckého slova tyfos, což znamená dým, nebo mlha a upomíná na stav zastřeného vědomí pacienta s tímto onemocněním. Podobně jako třeba u skvrnitého tyfu - skvrnivky, což je ale zcela jiné onemocnění.
Původce: bakterie Salmonella enterica podtyp typhi, paratyphi A a paratyphi B. Jiný podtyp této bakterie (Salmonella enterica enteritidis) způsobuje časté a známé průjmové onemocnění - salmonelózu. Na rozdíl od obvyklého průběhu salmonelózy je b. tyfus invazivní onemocnění (bakterie překonávají střevní stěnu a dostávají se do krevního oběhu) a proto v klinickém obrazu dominuje horečka nad průjmem a zvracením.
Zdroj: pouze člověk u b. tyfu, člověk a zvířata u paratyfů.
Přenos: alimentární (vodou a jídlem). Bakterie z výkalů nemocného člověka, nebo nosiče kontaminují vodu, nebo potraviny. Dobře se šíří zejména v teplém a vlhkém klimatu a ve špatných hygienických podmínkách.
Výskyt a vnímavost: V Evropě a Severní Americe je již břišní tyfus vzácný. Nejvíce se vyskytuje v zemích tropického a subtropického klimatického pásu, zejména v jižní a jihovýchodní Asii (Čína, Nepál, Indie, Indonésie atd.). Imunita po prodělání onemocnění nevzniká, naopak, špatně léčený jedinec se může stát i celoživotním nosičem bakterií, což jej může diskvalifikovat z některých činností např. v potravinářství.
Klinický obraz: Inkubační doba je 5 - 24 dní. Horečka, pozvolně narůstající, bolest hlavy. Zastřené vědomí. Drobná vyrážka obvykle v podbřišku. Zvětšená játra a slezina. Průjem, nebo zvracení nejsou typické, u paratyfů jsou častější. Typičtější je naopak zácpa. U špatně léčených případů je možné dlouhodobé bacilonosičství.
Léčba: antibiotika, podpůrná léčba. Izolace na infekčním oddělení je povinná.
Prevence: bezpečnost potravin a vodních zdrojů. Hygienické zásady při zpracování a konzumaci potravin a pitné vody. Osobní hygiena.

Očkování: vakcína je účinná jen proti b. tyfu, nikoli proti paratyfům. Ve světě se vyrábí jak orální (v kaplsích), tak parenterální (injekční) vakcíny. V Evropě jsou v současnosti registrovány jen parenterální vakcíny.

V ČR je dostupná vakcína Typhim Vi (Sanofi Pasteur, Francie) a Typherix (GSK, Belgie). Obě vakcíny jsou polysacharidové (obsahují polysacharid z pouzdra bakerie, ne celé buňky) Očkuje se 1 dávkou, ochrana trvá 3 roky.

S využitím:
Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Národní program zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha, 1996.
Bednář at al.: Lékařská mikrobiologie, Marvil, Praha, 1996.
Kábrt J et al.: Lexicon medicum, Avicenum, Praha, 1988.

MUDr. Pavel Slezák, 15.7.2014, aktualizace 24.8.2017.

Sdílet/Líbí se mi