Dukoral

Dukoral

Perorální vakcína proti choleře

registrační číslo/EU: EU/1/03/263/001-003
registrační číslo SR/EU: EU/1/03/263/001-003
výrobce: SBL Vaccin AB, 105 21 Stockholm, Švédsko a UniTech BioPharma, Storjorden 2, SE-864 31 Matfors, Švédsko.
držitel registračního rozhodnutí: SBL Vaccin AB, 105 21 Stockholm, Švédsko.

složení přípravku:
účinné látky: Léčivou látkou je: 25 x 10 na 9 vibrií* každého z následujících kmenů V. cholerae O1: Inaba classicus (calore inactivatus), Inaba El Tor (formaldehydo inactivatus), Ogawa classicus (calore inactivatus), Ogawa classicus (formaldehydo inactivatus). Cholerae toxini B subunitas recombinans (r CTB) 1 mg.
* Počet vibrií před inaktivací.
pomocné látky:
Pomocné látky jsou dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, chlorid sodný a voda na injekci. Šumivý zrněný prášek obsahuje hydrogenuhličitan sodný, kyselinu citronovou, uhličitan sodný, sodnou sůl sacharinu, citronan sodný a malinovou příchuť.

charakteristika:
Co je přípravek DUKORAL a k čemu se používá. DUKORAL je perorální vakcína, která stimuluje imunitní obranu ve střevech.

indikace:
Vakcína poskytuje ochranu proti choleře dospělým a dětem od dvou let věku.

kontraindikace:
Neužívejte přípravek DUKORAL: - jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku vakcíny; - jestliže trpíte akutní žaludeční poruchou nebo infekcí provázenou horečkou (vakcinaci je třeba odložit).

upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DUKORAL je zapotřebí: - jestliže jste alergický(á) na formaldehyd. Užívání přípravku DUKORAL s jídlem a pitím: Nejezte ani nepijte jednu hodinu před podáním vakcíny a jednu hodinu po podání vakcíny.

nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DUKORAL nežádoucí účinky. Méně časté nežádoucí účinky (hlášené v méně než jednom případu ze 100, ale ve více než jednom případu z 1 000) zahrnují následující: průjem, bolest žaludku, křeče v žaludku, plynatost, nadýmání a obecné žaludeční obtíže, bolest hlavy. Vzácné nežádoucí účinky (hlášené v méně než jednom případu z 1 000, ale ve více než jednom případu z 10 000) zahrnují následující: vysoké teploty, celkový pocit nepohody, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu/nechutenství, rýma, kašel a závratě. Velmi vzácné nežádoucí účinky (hlášené v méně než jednom případu z 10 000) zahrnují následující: vyčerpání/únava, třes, těžký průjem, bolest v kloubech, bolest v krku, snížená citlivost chuťových buněk, pocení, nespavost, obecné bolesti, kopřivka, jiné typy vyrážek, příznaky podobné chřipce, slabost, pocity chladu, dušnost, mravenčení, dehydratace (odvodnění organismu), otoky v obličeji, vysoký krevní tlak, tlak/bolesti na prsou, svědění a zvětšené lymfatické žlázy. Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

dávkování
Dospělí a děti od 6 let věku: základní vakcinaci tvoří 2 dávky. Interval mezi dávkami má být 1 až 6 týdnů. Pro trvalou ochranu se doporučuje revakcinace po 2 letech. Pokud od poslední vakcinace uplynula doba kratší než 2 roky, postačí podat jednu dávku. Pokud od poslední vakcinace uplynula doba delší než 2 roky, je třeba zopakovat základní vakcinaci (2 dávky). Děti ve věku od 2 do 6 let: základní vakcinaci tvoří 3 dávky. Interval mezi dávkami má být 1 až 6 týdnů. Pro trvalou ochranu se doporučuje revakcinace po 6 měsících. Pokud od poslední vakcinace uplynula doba kratší než 2 roky, postačí podat jednu dávku. Pokud od poslední vakcinace uplynula doba delší než 2 roky, je třeba zopakovat základní vakcinaci (3 dávky). Ochrana proti choleře se vytváří přibližně 1 týden po ukončení základní vakcinace. Vakcína neposkytuje kompletní ochranu, a je proto důležité dodržovat dietetické a hygienické pokyny, aby nedošlo k výskytu průjmových onemocnění.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi