FSME-IMMUN 0,5 ml Baxter

FSME-IMMUN 0,5 ml Baxter

Vakcína proti klíšťové encefalitidě (inaktivovaná)

registrační číslo/EU: 59/010/06-C
registrační číslo SR/EU: 59/0466/05-S
výrobce: Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko.
držitel registračního rozhodnutí: Baxter Czech spol. s r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, ČR.

složení přípravku:
účinné látky: 1 dávka (0,5 ml) vakcíny obsahuje jako léčivou látku 2,4 mikrogramu Virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmene Neudörfl), který je pomnožený na fibroblastech kuřecích embryí. Vakcína obsahuje hydroxid hlinitý jako adsorbent. Adsorbenty jsou substance přidávané do některých vakcín k urychlení, zlepšení a prodloužení ochranného účinku vakcíny.
pomocné látky:
Lidský albumin, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, voda na injekci. Draslík a sodík jsou přítomny v množství méně než 1 mmol na dávku, tj. v podstatě "bez draslíku a sodíku". Mohou být přítomna stopová množství formaldehydu, neomycinu, gentamicinu a protaminsulfátu.

charakteristika:
- Vakcína přiměje Vaše tělo k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru. - Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny klíšťaty), které mohou vyvolat podobné příznaky. Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto se na počátku často projevují bolestí hlavy a zvýšenou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti. Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte. Pravděpodobnost přisátí klíštěte, které přenáší virus je velmi vysoká v některých oblastech střední a severní Evropy. Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí Evropy jsou vystaveni největšímu riziku. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout. - Stejně jako všechny vakcíny, ani FSME-Immun 0,5 ml Baxter nemusí zcela chránit všechny osoby, které byly očkovány. - Ochrana rovněž není celoživotní. - Jedna dávka vakcíny Vás velmi pravděpodobně před infekcí neochrání. Potřebujete 3 dávky (více informací v bodě Jak se FSME-Immun 0,5 ml Baxter používá).

indikace:
FSME-Immun 0,5 ml Baxter je vakcína, která se používá k ochraně proti nemoci způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro osoby od 16 let věku.

kontraindikace:
Nepoužívejte FSME-Immun 0,5 ml Baxter - Pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na předchozí dávku této vakcíny nebo na kteroukoli složku přípravku. Např. pokud jste měl(a) celkovou svědivou vyrážku kůže, otok obličeje a krku, dýchací potíže, modré zbarvení jazyka a rtů, nízký tlak a kolaps. - Pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na neomycin, gentamicin, formaldehyd nebo protamin-sulfát (používané během výrobního procesu). - Pokud jste měl(a) někdy těžkou alergickou reakci po požití vejce či kuřete. - Pokud víte, že jste alergický(á) na latexovou pryž. - Pokud trpíte horečnatou infekcí (máte zvýšenou teplotu), budete muset vyčkat před podáním FSME-Immun 0,5 ml Baxter. Váš lékař Vás může požádat, abyste počkal(a) na injekci, dokud se nebudete cítit lépe.

upozornění:
Sdělte svému lékaři před aplikací této vakcíny: - pokud trpíte autoimunním onemocněním (jako je revmatoidni artritida nebo roztroušená skleróza); - pokud máte oslabený imunitní systém (nebojujete úspěšně proti infekcím); - pokud trpíte poruchou tvorby protilátek; - pokud užíváte nějaké protinádorové léky; - pokud užíváte léky nazývané kortikosteroidy (ke snížení zánětu); - pokud trpíte nějakým onemocněním mozku. Pokud se na Vás některý z těchto stavů vztahuje, vakcína nemusí být vhodná. Lékař Vám případně může vakcínu aplikovat, ale může chtít později provést jednoduché vyšetření krve, aby zjistil účinnost očkování.

nežádoucí účinky
Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 osoby z 10): - bolest a napětí v místě aplikace injekce. Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10): - nevolnost; - únava a malátnost; - bolesti hlavy; - bolesti svalů a kloubů.

interakce:
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař Vám sdělí, zda můžete dostat FSME-Immun 0,5 ml Baxter současně s dalšími vakcínami. Jestliže jste v poslední době dostal(a) jinou vakcínu, pak Váš lékař rozhodne o době Vašeho očkování a místu pro aplikaci vakcíny FSME-Immun 0,5 ml Baxter. Informujte svého lékaře, pokud jste byl(a)a infikována nebo očkována proti žluté zimnici, japonské encefalitidě nebo virům Dengue. Můžete mít v krvi protilátky, které reagují s virem KE používaným v testech na stanovení protilátek. Tyto testy pak mohou dávat zkreslené výsledky.

dávkování
FSME-Immun 0,5 ml Baxter se obvykle aplikuje do svalu na paži. Vakcína nesmí být podána do cévy. FSME-Immun 0,5 ml Baxter nemá být podáván osobám mladším 16 let. Pro tuto věkovou skupinu je určena vakcína proti KE pro děti. První sled injekcí První sled injekcí je stejný pro všechny osoby od 16 let a skládá se ze tří dávek FSME-Immun 0,5 ml Baxter. 1. Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude aplikována první dávka. 2. Druhou dávku byste měl(a) dostat za 1-3 měsíce po první dávce vakcíny. Může být podána ze dva týdny po první dávce, pokud potřebujete rychlou ochranu. 3. Třetí dávka bude aplikována za 5-12 měsíců po druhé dávce. - Nejlepší je aplikovat první i druhou dávku v zimě, protože klíšťata začínají být aktivní na jaře. Tak se vytvoří dostatečná ochrana před začátkem sezóny klíšťat. - Třetí dávka uzavírá základní očkování. Může být podána v létě nebo na podzim, nejdříve za 5 měsíců po druhé dávce nebo nejpozději před začátkem následující sezózy klíšťat. Poskytuje ochranu až po dobu tří let. - Pokud uplyne mezi 3 dávkami příliš dlouhá doba, nemusíte být dostatečně chráněn(a) před infekcí. Přeočkování Osoby od 16 do 60 let věku Pokud je Vám méně než 60 let, budete potřebovat první přeočkování tři roky po třetí dávce. Další přeočkování se provádí každých 3-5 let s ohledem na místní epidemiologickou situaci se národní doporučení. Osoby nad 60 let věku (starší osoby) Obecně budete potřebovat přeočkování - první a každé další přeočkování - v tříletých intervalech. Osoby s poruchou imunitního systému (včetně osob podstupujících imunosupresivní léčbu) a osoby starší 60 let (starší osoby) Váš lékař může zvážit vyšetření protilátek ve Vaší krvi za čtyři týdny po druhé dávce a podat doplňující dávku v případě, že v této době nebyla prokázána imunitní odpověď. Třetí dávka by měla být podána dle schématu.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi