IDflu

IDflu

Imunopreparát, vakcína proti chřipce

registrační číslo/EU: EU/1/08/507/005
registrační číslo SR/EU: EU/1/08/507/005
výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., VAL DE REUIL Francie SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE Francie
držitel registračního rozhodnutí: SFO-F Sanofi Pasteur S.A., Lyon Francie

složení přípravku:
účinné látky: Virus chřipky, štěpený, inaktivovaný, následujících kmenů: A/New Caledonia/20/99 (H1N1) varianta A/New Caledonia/20/99 (IVR-116) 15 mikrogramů HA; A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) varianta A/Wisconsin/67/2005 (NYMC X-161) 15 mikrogramů HA; B/Malaysia/2506/2004 varianta B/Malaysia/2506/2004 15 mikrogramů HA v 1 dávce 0,1 ml injekční suspenze (HA = hemaglutinin).
pomocné látky:
Chlorid sodný, Chlorid draselný, Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, Dihydrogenfosforečnan draselný, Voda na injekci

charakteristika:
IDflu je vakcína. Tato vakcína je doporučována k ochraně proti chřipce. Vakcína může být podána dospělým osobám ve věku 60 let a více, zvláště pokud jsou ve zvýšeném riziku přidružených komplikací. Po injekčním podání IDflu začne imunitní systém (přirozená obrana organismu) vytvářet ochranu proti chřipkové infekci. IDflu Vás pomůže ochránit proti třem kmenům viru, které jsou obsaženy ve vakcíně, nebo dalším kmenům, které jsou k těmto kmenům blízce příbuzné. Plný účinek vakcíny se obvykle projeví za 2 až 3 týdny po očkování.

indikace:
Prevence chřipky u dospělých osob ve věku 60 let a více, zvláště pokud jsou ve zvýšeném riziku přidružených komplikací. Použití IDflu má být v souladu s oficiálními doporučeními.

kontraindikace:
Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, na vejce, kuřecí bílkoviny, neomycin, formaldehyd a oktoxinol 9. IDflu neobsahuje více než 0,05 mikrogramů ovalbuminu na dávku. Očkování má být odloženo u pacientů s horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí.

upozornění:
Podobně jako u všech injekčně podávaných vakcín musí být pro případ anafylaktické reakce po podání vakcíny okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. IDflu nelze za žádných okolností podávat intravaskulárně. U pacientů s endogenní nebo iatrogenní imunosupresí může být protilátková odpověď nedostatečná. Jestliže po podání vakcíny zůstane v místě vpichu kapalina, není nutné očkování opakovat.

nežádoucí účinky
Bezpečnost IDflu byla hodnocena ve 3 otevřených randomizovaných klinických studiích, při nichž 3372 očkovaných dostalo injekci vakcíny IDflu. Bezpečnost byla hodnocena u všech osob v průběhu prvních 3 týdnů po očkování a závažné nežádoucí účinky byly sbírány po dobu šesti měsíců u 2974 osob (počet osob ve dvou ze tří klinických studií). Po podání vakcíny se nejčastěji objevily lokální reakce v místě vpichu. Viditelné místní reakce po intradermálním podání byly častější než po intramuskulárním podání srovnávací vakcíny s nebo bez adjuvans. Většina reakcí spontánně odezněla do 1 až 3 dnů od nástupu. Systémový bezpečnostní profil IDflu je podobný jako u srovnávací vakcíny s nebo bez adjuvans podané intramuskulárně. Po injekcích opakovaných v ročním intervalu je bezpečnostní profil IDflu podobný jako u předchozích injekcí.

interakce:
IDflu může být aplikována současně s jinými vakcínami. Očkování má být provedeno do odlišných končetin. Je nutné poznamenat, že nežádoucí účinky mohou být intenzivnější. Imunitní odpověď může být snížena u pacientů s probíhající imunosupresivní terapií. Po očkování proti chřipce byly pozorovány falešně pozitivní výsledky sérologických testů používajících metodu ELISA k detekci protilátek proti HIV1, hepatitidě C a zejména proti HTLV1. Falešně pozitivní výsledky metody ELISA je možné vyloučit technikou Western blot. Přechodně falešně pozitivní výsledky mohou být způsobené IgM odpovědí na očkování.

dávkování
IDflu vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Osoby ve věku 60 let a více dostanou jednu dávku 0,1 ml. IDflu se podává jako injekce do horní vrstvy kůže (nejlépe do svalu v horní části paže). Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte s

Sdílet/Líbí se mi