Influvac

Influvac

Vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaný) - injekční suspenze

registrační číslo/EU: 59/1004/97-C
registrační číslo SR/EU: 59/0027/05-S
výrobce: Solvay Biologicals B.V., Olst Nizozemí
držitel registračního rozhodnutí: SYW-NL Solvay Biologicals B.V., Weesp Nizozemí

složení přípravku:
účinné látky: Léčivými látkami jsou antigeny haemaglutinin a neuraminidasa tří různých chřipkových virů odpovídající doporučení Světové zdravotnické organizace (SZO) pro severní polokouli a Evropské unie pro sezónu 2007 / 2008:

A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) Varianta: (A/Wisconsin/67/2005 NYMCX-161-B) 15 mikrogramů haemaglutininu
A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1) Varianta: (A/Solomon Islands/3/2006 IVR-145) 15 mikrogramů haemaglutininu
B/Malaysia/2506/2004 Varianta: (B/Malaysia/2506/2004) 15 mikrogramů haemaglutininu
v jedné dávce 0,5 ml.
Viry jsou pomnoženy ve slepičích vejcích, a proto vakcína může obsahovat zbytky slepičích vajec a kuřecí bílkovinu.

pomocné látky:
chlorid draselný, dihydrofosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, chlorid vápenatý, hexahydrát chloridu hořečnatého a voda na injekci.

charakteristika:
Podobně jako ostatní vakcíny proti chřipce, vyvolává přípravek Influvac tvorbu protilátek proti chřipkovému viru. To znamená, že pokud je Váš organismus vystaven živému chřipkovému viru, tělo je schopné se samo bránit. Protilátky neutralizují útočící virus. Z přípravku Influvac nemůžete dostat chřipku, protože obsahuje pouze části viru a ne celý živý virus. Po vakcinaci potřebuje Vaše tělo 10-21 dní k tvorbě protilátek. Inkubační doba chřipky je několik dní, takže jestliže jste vystaveni chřipce těsně před nebo po vakcinaci, můžete ještě onemocnět. Vakcína Vás neochrání před běžnou virózou, i když některé její příznaky jsou podobné jako u chřipky. Chřipka je způsobována každý rok jinými typy virů. Z tohoto důvodu se složení vakcíny také každý rok mění. Proto potřebujete očkování každý rok. Očkování je důležité zvláště pro některé skupiny lidí. Ty zahrnují osoby s určitými onemocněními, jako jsou chronická onemocnění dýchacího ústrojí, cukrovka, srdeční onemocnění, starší osoby a osoby, u kterých je pravděpodobné, že budou vystaveny infekci. Pokud jste na pochybách, máte-li být očkováni, poraďte se s místním zdravotnickým pracovníkem. Influvac odpovídá doporučení SZO (Světové zdravotnické organizace) pro severní polokouli a Evropské unie pro chřipkovou sezónu 2007 / 2008. Za výjimečných okolností, jako je hromadné rozšíření nového chřipkového viru, může Světová zdravotnická organizace doporučit očkování jinou vakcínou proti chřipce.

indikace:
očkovací látka proti chřipce

kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Influvac:

máte-li horečku nebo si myslíte, že můžete dostat horečku nebo máte akutní infekci - Vaše očkování bude odloženo;
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vejce nebo výrobky z kuřat
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gentamycin (antibiotikum užívané k léčbě bakteriálních infekcí), formaldehyd, cetyltrimethylamoniumbromid nebo na polysorbát 80
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli složku přípravku Influvac
V těchto případech o tom, prosím, před podáním vakcíny informujte svého lékaře nebo lékárníka.

upozornění:
Jste-li těhotná nebo kojíte, měla byste používat přípravek pouze po konzultaci s Vaším lékařem nebo lékárníkem. Omezená data, která jsou k dispozici z očkování těhotných žen, nenaznačují, že by vakcína mohla mít škodlivý vliv na těhotenství nebo na dítě. Váš lékař může uvažovat o podání vakcíny od třináctého týdne těhotenství. U těhotných žen, u nichž vzhledem k jejich zdravotnímu stavu hrozí zvýšené riziko komplikací chřipky, se doporučuje podání vakcíny bez ohledu na stupeň jejich těhotenství. Na základě dostupných informací může být přípravek Influvac podáván při kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

nežádoucí účinky
Po podání očkování se může objevit bolest hlavy, pocení, bolest svalů (myalgie), bolest kloubů (artralgie), horečka, nevolnost, svalový třes, únava.
Lokální reakce: zčervenání, otok, bolest, modré/černé skvrny na kůži (ekchymóza) a zatvrdnutí kůže v místě podání injekce.

interakce:
Léky se mohou navzájem ovlivňovat. Pro Influvac to platí zvláště při kombinaci s léky, které působí na imunitní systém. Influvac může být podáván současně s jinými vakcínami, měl by však být aplikován do jiných končetin. Je-li přípravek Influvac podán současně s jinými vakcínami, mohou být nežádoucí účinky zesíleny. Účinek vakcíny může být snížen při léčbě, která oslabuje Vaši odolnost vůči ostatním infekcím. Po vakcinaci proti chřipce byly pozorovány nesprávné výsledky krevních testů na HIV1, hepatitidu C a HTLV1. Informujte svého lékaře, pokud plánujete podrobit se takovým testům. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

dávkování
Dospělí a děti starší 36 měsíců: jedna dávka 0,5 ml (jedna předplněná stříkačka) za jednu chřipkovou sezónu.
Děti od 6 do 35 měsíců: dávka 0,25 ml nebo 0,5 ml může být použita po konzultaci s Vaším lékařem.
modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi