Japonská encefalitida

(Japanese encephalitis)
Infekční zánět mozku způsobený virem Japonské encefalitidy, vyskytuje se endemicky v zemích jv. Asie.
Původce: virus Japonské encefalitidy. Patří do čeledi flavivirů, stejně jako viry Středoevropské klíšťové encefalitidy, Žluté zimnice, Dengue, Západonilské encefalitidy a další.
Zdroj: zvířata, zejména prasata a vodní ptáci.
Přenos: komáři rodu Culex.
Vnímavost a výskyt: Nejvíce vnímaví jsou dosud neimunní jedinci. V endemických oblastech děti do 15 let věku a dále všichni cizinci, kteří do endemických oblastí přijíždějí. Vyskytuje se především v jižní, jihovýchodní a východní Asii, od Pákistánu až Papuu Novou Guineu, od Jižní Koreje až po severní Austrálii.
Klinický obraz: Inkubační doba je 5 - 15 dní. Klinické projevy jsou jen u malé části skutečně infikovaných. Poměrně rychle progredují příznaky od horečky a bolestí hlavy a zvracení k poruchám hybnosti, chování a vědomí. Smrtnost u klinicky zjevných případů je 20 - 40%, u přeživších trvá úzdrava několik měsíců a ve více než polovině případů přetrvává dlouhodobé, nebo trvalé postižení (poruchy soustředění, paměti, obrny apod.).
Léčba: není specifická léčba, léčí se pouze příznaky onemocnění.
Prevence:
- inaktivovaná vakcína (v ČR vakcína IXIARO, 2 dávky v odstupu 1 měsíc / 1 týden - zkrácené schéma, přeočkování ve 2. roce, pak ochrana 10 let),
- ochrana před poštípáním komáry, zejména použitím repelentů a moskytiér, likvidace komárů a jejich líhnišť, umísťování chovných zařízení (prasata, kachny) dále od lidských sídlišť.

MUDr. Pavel Slezák, 4.7.2014, aktualizace 24.8.2017.

Sdílet/Líbí se mi