Jemen: Cholera

Podle UNICEF k 17.5.2017 zemřelo na choleru v Jemenu už nejméně 209 lidí. Je evidováno na 17 200 suspektních případů. Denně přibývá na 3 tisíce nových nemocných. Jedná se o druhou vlnu epidemie za méně než rok. Nástup počtu nemocných je dramaticky rychlý.
Po dvou letech trvající válce mezi šíitskými kmen Húsiů, podporovanými Iránem a vládními jednotkami podporovanými arabskou koalicí je země v totálním rozkladu. Jen málokterá zdravotnická zařízení fungují. Je narušena infrastruktura včetně zásobování pitnou vodou a likvidace odpadků. Více než dvě třetiny populace nemá přístup k pitné vodě. Podle WHO zemřelo v Jemenském konfliktu už více než 10 tisíc osob.
Protiepidemická opatření se ve válečných podmínkách provádí jen obtížně. Základem je zajištění pitné vody a bezpečné likvidace splašků a odpadků. Poskytnutí včasné intravenózní rehydratace může zachránit většinu nemocných. Preventivní očkování je možné, ale za situace, jež v Jemenu panuje prakticky neproveditelné.

Zdroj: ProMed mail arch. č. 20170517.5043339

MUDr. Pavel Slezák, 19.5.17, 13:42

Sdílet/Líbí se mi