Menveo

Menveo

Konjugovaná vakcína proti meningokokové skupině A, C, W135 a Y

registrační číslo/EU: EU/1/10/614/001
registrační číslo SR/EU: EU/1/10/614/001
výrobce: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L., BELLARIA-ROSIA, SOVICILLE Itálie
držitel registračního rozhodnutí: NTS-I Novartis Vaccines and Diagnostic S.r.l., Siena Itálie

složení přípravku:
účinné látky: Neisseriae meningitidis A oligosacharidum 10 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 16,7-33,3 mikrogramů), Neisseriae meningitidis C oligosacharidum 5 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 7,1-12,5 mikrogramů), Neisseriae meningitidis W135 oligosacharidum 5 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 3,3-8,3 mikrogramů), Neisseriae meningitidis Y oligosacharidum 5 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 5,6-10 mikrogramů) v 1 dávce (0,5 ml) rekonstituované vakcíny.
pomocné látky:
Prášek: Saccharosum, Kalii dihydrogenophosphas. Roztok: Natrii dihydrogenophosphas monohydricus, Natrii hydrogenophosphas dihydricus, Natrii chloridum, Aqua pro inj.

charakteristika:
Kvadrivalentní oligosacharidová meningokoková vakcína konjugovaná s nosným proteinem CRM197.

indikace:
Aktivní imunizace dospívajících (od 11 let) a dospělých osob s cílem zabránit invazivnímu onemocnění v případě nebezpečí styku s bakteriemi Neisseria meningitidis skupin A, C, W135 a Y.

kontraindikace:
Přecitlivělost na složky přípravku, přecitlivělost na difterický toxoid, život ohrožující reakce po předchozím podání vakcíny obsahující podobné složky. Vakcinaci je třeba odložit u osob s akutním závažným horečnatým onemocněním, lehčí infekce není kontraindikací.

upozornění:
Pro případ vzácně se vyskytující anafylaktické reakce je třeba mít k dispozici příslušnou léčbu k okamžitému použití. Vakcína neposkytuje ochranu proti infekcím vyvolaným jinými typy meningokoků. Nejsou žádné údaje o použití této vakcíny k postexpoziční profylaxi.

nežádoucí účinky
Velmi často: bolest, erytém nebo zatvrdnutí (=<5 cm) v místě vpichu, svědění v místě vpichu, neklid, bolesti hlavy, nevolnost; často: erytém nebo zatvrdnutí (>5 cm) v místě vpichu, horečka, zimnice, vyrážka.

interakce:
V klinických studiích byla vakcína podávána souběžně spolu se samotnou kombinovanou vakcínou proti tetanu, difterii a pertusi (acelulární) se sníženým obsahem antigenů (Tdap) nebo s Tdap a kvadrivalentní rekombinantní vakcínou (HPV) proti lidskému papilomaviru (typy 6, 11, 16 a 18) bez prokázaného negativního vlivu na imunitní odpověď a bez podstatného vlivu na reaktogenitu. Souběžné podávané vakcíny je třeba vždy aplikovat do různých míst vpichu (nejlépe na protilehlých pozicích). Souběžné podávání s jinými vakcínami, zejména s živými vakcínami, se nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné. U osob s imunodeficitem nebo imunosupresivní léčbou může být imunitní odpověď na vakcinaci nedostatečná.

dávkování
Dospělí a dospívající od 11 let: 1 dávka 0,5 ml intramuskulárně.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi