MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

Virové horečnaté akutní respirační onemocnění (první případy jsou známy od dubna 2012). 
Původce: koronavirus (označovaný jako MERS-CoV), objevený v Saúdské Arábii v roce 2012. Skupina koronavirů zahrnuje velké množství původců respiračních infekcí od běžného nachlazení až po těžký respirační syndrom známý pod zkratkou SARS.
Zdroj: zřejmě zvířecí - MERS-CoV byl nalezen u velbloudů. Člověk může být zdrojem infekce jako nemocný, nebo i bezpříznakově infikovaný, možnosti přenosu jsou však omezené (viz dále). 
Přenos: úzký kontakt se zdrojem infekce. K mezilidskému přenosu dochází v rodinách a při ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních bez použití ochranných prostředků. Virus byl detekován v moči, stolici a z dýchacích cest ještě 12 - 20 dní po začátku příznaků.
Vnímavost: Zatím nejsou známy specifické faktory ovlivňující vnímavost k infekci nebo k onemocnění. Z počátku byly postiženi více muži ve věkové kategorii nad 40 let, nově se distribuce onemocění mezi pohlavími vyrovnává a věk se snižuje. Přesto zůstává MERS onemocněním spíše dospělých osob. Onemocnění dětí jsou popisována jen vzácně. Závažnější průběh je pozorován u starších a imunokompromitovaných osob a u osob s chronickým onemocněním (cukrovka, onemocnění srdce, plic, ledvin apod.) - velmi podobně, jako u jiných akutních respiračních infekcí včetně chřipky.
Inkubační doba: obvykle 2 - 5 dní.
Klinický obraz: horečka, kašel, dušnost. Nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti břicha.
Komplikace: zánět plic, dechová nedostatečnost - nutnost umělé plicní ventilace. Selhání ledvin, nebo jiných orgánů, septický šok. Smrtnost kolem 27%.
Léčba: není specifický lék. Podpůrná léčba, především podpora dýchání (včetně umělé plicní ventilace).
Prevence: není očkovací látka. Prevence zaměřená na cestu přenosu - omezit úzký kontakt s nemocnými a se zvířaty v postižených oblastech. Používání osobních ochranných prostředků při ošetřování nemocných. Odebírání cestovatelské anamnézy a včasné vyšetření u osob s respiračními příznaky, při návratu z oblastí výskytu nemoci.

S využitím:
Frequently Asked Questions on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS‐CoV), WHO, 9 May 2014, Publ. http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/.
Middle East respiratory syndrome coronavirus(MERS‐CoV) summary and literature update – as of 9 May 2014. WHO, Publ. http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_Update_09....
Nishiura H. et al: INCUBATION PERIOD AS PART OF THE CASE DEFINITION OF SEVERE RESPIRATORY ILLNESS CAUSED BY A NOVEL CORONAVIRUS, Eurosurveillance, Volume 17, Issue 42, 18 October 2012. Publ. http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20296

 

MUDr. Pavel Slezák

29.5.2014, aktualizováno 24.8.2017

Sdílet/Líbí se mi