Neisvac - C

Neisvac - C

Konjugovaná adsorbovaná vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky séroskupiny C

registrační číslo/EU: 59/308/02-C
registrační číslo SR/EU: 59/0118/02-S
výrobce: Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko.
držitel registračního rozhodnutí: Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko.

složení přípravku:
účinné látky: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: 10 mikrogramů Neisseriae meningitidis C polysaccharidum konjugovaného (spojeného) s 10-20 mikrogramy proteinu tetanického toxoidu adsorbovaného na 0,5 mg aluminiového adjuvans (hydroxid hlinitý).
pomocné látky:
Chlorid sodný, voda na injekci.

charakteristika:
Co je NeisVac-C a k čemu se používá? Název vakcíny je NeisVac-C, je to injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, konjugovaná adsorbovaná vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky séroskupiny C.

indikace:
NeisVac-C patří do obecné skupiny léčivých přípravků zvaných vakcíny, které se používají k ochraně proti infekčním onemocněním. Vakcína NeisVac-C se používá k ochraně před onemocněním způsobovaným bakteriemi Neisseria meningitidis séroskupiny C. Účinkuje tak, že Vaše tělo přiměje k tomu, aby samo vytvářelo vlastní protilátky proti meningokokům séroskupiny C. Bakterie Neisseria meningitidis séroskupiny C mohou způsobovat vážné a někdy i život ohrožující infekce jako např. meningitidu (zánět mozkových blan) a septikémii (otravu krve). Tato vakcína poskytuje ochranu pouze proti onemocněním vyvolaným bakteriemi Neisseria meningitidis séroskupiny C. Neochrání Vás proti jiným séroskupinám meningokoků, ani jiným organismům, které způsobují meningitidu či otravu krve. Stejně jako jiné vakcíny nemůže NeisVac-C zcela zabránit infekci meningokoky séroskupiny C u všech očkovaných osob.

kontraindikace:
Vakcína NeisVac-C by neměla být podána, pokud odpovíte ANO na následující otázku. Měl(a) jste někdy nějakou alergickou reakci (např. svědivou kožní vyrážku po celém těle, otoky v obličeji a v krku, dýchací potíže, zmodrání jazyka nebo rtů, nízký krevní tlak a kolaps) na některou ze složek vakcíny včetně tetanického toxoidu? Vakcína NeisVac-C pro Vás nemusí být vhodná v případě, že odpovíte ANO na následující otázku. Váš lékař rozhodne, zda můžete dostat NeisVac-C. Měl(a) jste někdy alergickou reakci na jakoukoli jinou vakcínu určenou k ochraně proti infekcím vyvolaným meningokoky séroskupiny C? Podání vakcíny NeisVac-C by mělo být odloženo, pokud odpovíte ANO na následující otázku. Máte nějaké infekční onemocnění (např. vysokou teplotu, bolest v krku, kašel, nachlazení nebo chřipku)? Vakcínu NeisVac-C používejte s velkou opatrností, pokud odpovíte ANO na některou z následujících otázek. Před použitím vakcíny si promluvte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, neboť je možné, že tato vakcína pro Vás není vhodná. V některých případech Vám přesto může být vakcína podána, ale nemusí poskytovat spolehlivou ochranu proti infekcím způsobeným bakteriemi séroskupiny C. Máte hemofilii nebo jiné onemocnění, které může snížit srážlivost vaší krve? Byl(a) jste informován(a), že máte z jakéhokoli důvodu oslabený imunitní systém? Např., bylo Vám sděleno, že Vaše tělo netvoří dostatečně protilátky nebo užíváte léky, které snižují obranyschopnost proti infekcím (jako jsou léky proti rakovině nebo vysoké dávky kortikosteroidů)? Byla Vám odňata slezina nebo bylo Vám sděleno, že Vaše slezina není zcela funkční? Je Vám více než 65 let? Trpíte onemocněním ledvin, při němž se do moči vylučuje velké množství bílkovin (tzv. nefrotickým syndromem)? Po vakcinaci byly hlášeny případy zhoršení tohoto onemocnění. Váš lékař Vám poradí, zda se můžete nechat očkovat. Závisí to na přesném typu onemocnění ledvin.

upozornění:
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Před očkováním si pečlivě přečtěte tuto příbalovou informaci, která obsahuje informace o Vaší vakcíně. Příbalovou informaci uschovejte pro případ, že byste si ji potřebovali znovu přečíst po očkování. Máte-li nějaké otázky, nebo nejste-li si něčím jisti, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

nežádoucí účinky
Stejně jako všechny léčivé přípravky může i vakcína NeisVac-C u některých osob vyvolat nežádoucí účinky. Znepokojují-li Vás nějaké nežádoucí účinky, nebo objevily-li se u vás jakékoli nezvyklé příznaky, obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. Nežádoucí účinky, které se objevují u více než jedné osoby z deseti, jsou považovány za velmi časté, ty, které se objevují u více než jedné osoby ze sta, ale méně než jedné osoby z deseti, jsou považovány za časté a nežádoucí účinky, které se objevují u méně než jedné osoby z deseti tisíc, jsou považovány za velmi vzácné. Stejně jako u všech vakcín podávaných injekčně by mělo pro případ velmi vzácných, ale závažných alergických reakcí být připraveno vhodné lékařské ošetření a dohled. K příznakům vážných alergických reakcí patří otok rtů, úst, krku (ten může způsobovat potíže při polykání nebo dýchání), někdy doprovázený vyrážkou a otokem rukou, nohou a kotníků, dále také pokles tlaku a ztráta vědomí. Pokud se takové reakce objeví, obvykle nastupují bezprostředně po injekci, když je postižená osoba ještě v ordinaci lékaře. Objeví-li se některý z uvedených příznaků po odchodu z ordinace, musíte neprodleně kontaktovat lékaře. Velmi vzácně se mohou objevit závažné kožní vyrážky na velké části povrchu těla, s tvorbou puchýřů, které se následně odlupují. Postiženy mohou být i sliznice úst a očí. K méně závažným alergickým reakcím patří svědění, kopřivka a další vyrážky. Velmi vzácně byly hlášeny křeče po vakcinaci u osob, u kterých se tyto příznaky již dříve objevily. U dospívajících se mohlo jednat o mdloby, u kojenců a menších dětí byly křeče většinou spojeny s horečkou a pravděpodobně se jednalo o febrilní křeče. Většina osob se z křečí rychle zotavila. Velmi častými nežádoucími účinky jsou reakce v místě vpichu ve všech věkových skupinách, k nim patří zčervenání, otok a napětí. Bolesti hlavy jsou také velmi časté a horečka je častá. K dalším velmi častým nežádoucím účinkům u kojenců a batolat patří ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci, průjem, pláč, podrážděnost, neklidné spaní nebo poruchy spánku. Tyto účinky mohou být rovněž způsobeny dalšími vakcínami podávanými současně s vakcínou NeisVac-C. Svalové bolesti a bolest paží nebo dolních končetin jsou časté až velmi časté u dětí a dospělých. Častými nežádoucími účinky u starších dětí jsou ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci nebo průjem. K velmi vzácným nežádoucím účinkům patří otok lymfatických žláz, závratě, mdloby, abnormální nebo snížený cit, ztráta svalového napětí nebo ochablost u kojenců a načervenalé skvrny pod kůží, které mohou připomínat modřiny. Pokud Vás Váš lékař dříve informoval o tom, že trpíte nefrotickým syndromem (onemocněním ledvin projevujícím se otoky, zejména v obličeji a okolí očí, přítomností bílkoviny v moči, která způsobuje její zpěnění, anebo přírůstkem hmotnosti), může existovat zvýšené riziko, že by se tento stav během několika měsíců po vakcinaci mohl znovu projevit. Pokud byste zpozoroval(a) podobné příznaky po vakcinaci, měl(a) byste to oznámit svému lékaři. Zpozorujete-li jakékoli jiné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

interakce:
Ačkoli nejsou známy interakce s jinými léčivy, měl(a) byste informovat svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, a to na předpis i bez předpisu. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás bude informovat, pokud byste měl(a) dostat NeisVac-C současně s jinými injekčními vakcínami. NeisVac-C může být podáván současně s inaktivovanými vakcínami proti dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, vakcínami proti záškrtu, tetanu, černému kašli a konjugovanou vakcínou proti Hemofilu influenzae (Hib), avšak v samostatné injekci. NeisVac-C může být podáván kojencům společně s určitými typy vakcín proti hepatitidě B. Váš lékař Vám poradí, zda je to vhodné a která vakcína může být podána. Ačkoli tato vakcína obsahuje tetanický toxoid, nechrání Vás spolehlivě proti tetanu. Proto je zapotřebí podávat standardní vakcínu proti tetanu dle předepsaného schématu (Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás budou informovat o potřebě vakcinace proti tetanu).

dávkování
1 dávka vakcíny NeisVac-C je 0,5 ml (půl mililitru - velmi malé množství tekutiny). Podává se zpravidla do svalstva paže (u dětí starších 12 měsíců a dospělých) nebo do stehna (u kojenců od 2 do 12 měsíců věku). Vakcína nesmí být podána podkožně nebo do žíly, proto bude Váš lékař nebo zdravotní sestra vakcínu injikovat velmi opatrně, aby se tak nestalo. U dětí ve věku 2-12 měsíců by měly být podány 2 dávky vakcíny v odstupu alespoň 2 měsíců. K zachování ochranného efektu by mělo být po podání základních dvou dávek provedeno přeočkování. Váš lékař Vám doporučí, kdy má být Vaše dítě přeočkováno. U dětí starších 1 roku a u dospělých a dospívajících, kteří ještě nebyli očkováni vakcínou NeisVac-C, se doporučuje 1 dávka (0,5 ml) vakcíny. Nejsou zkušenosti s předávkováním vakcínou NeisVac-C. Předávkování je však vysoce nepravděpodobné, protože je aplikována v jednorázových injekčních stříkačkách lékařem nebo zdravotní sestrou.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi