Prevenar

Prevenar

Pneumokoková sacharidová kongugovaná vakcína, adsorbovaná

registrační číslo/EU: EU/1/00/167/001-002; EU/1/00/167/005
registrační číslo SR/EU: EU/1/00/167/001-002; EU/1/00/167/005
výrobce: John Wyeth and Brother Ltd., Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL60PH-UK, Velká Británie.
držitel registračního rozhodnutí: Wyeth Lederle Vaccines S.A., Rue du Bosquet, 15, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

složení přípravku:
účinné látky: Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 4* 2 mikrogram Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6B* 4 mikrogram Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 9V* 2 mikrogram Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 14* 2 mikrogram Pneumococcale oligosaccharidum sérotypus 18C* 2 mikrogram Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19F* 2 mikrogram Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 23F* 2 mikrogram * Konjugován s nosným proteinem CRM197 a adsorbován na fosforečnan hlinitý (0,5 mg).
pomocné látky:
Chlorid sodný a voda na injekci.

charakteristika:
PREVENAR je pneumokoková vakcína.

indikace:
PREVENAR chrání Vaše dítě proti takovým onemocněním, jako jsou: zánět mozkových blan, infekce v krevním oběhu nebo v organizmu (bakteremie nebo sepse ), zánět plic (pneumonie) a infekce ucha, způsobené sedmi typy bakterie Streptococcus pneumoniae. Vakcína pomáhá tělu vytvořit si vlastní protilátky, které chrání Vaše dítě proti těmto nemocem.

kontraindikace:
Nepoužívejte PREVENAR: - jestliže je Vaše dítě přecitlivělé (alergické) na léčivé látky nebo jinou složku vakcíny, nebo na difterický toxoid (nosná bílkovina).

upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití PREVENARu je zapotřebí: - jestliže Vaše dítě má zdravotní problémy po některé dávce PREVENARu; - jestliže Vaše dítě má potíže spojené s krvácením; - jestliže má Vaše dítě vysoké horečky. PREVENAR chrání pouze před infekcemi ucha způsobenými těmi typy Streptococcus pneumoniae, kvůli kterým byla vakcína vyvinuta. Nechrání před dalšími infekčními činiteli, které mohou způsobovat infekce ucha.

nežádoucí účinky
Velmi časté: bolest, citlivost, zčervenání, zatvrdnutí nebo otok v místě vpichu, horečka 38 st. C a vyšší, podrážděnost, ospalost, neklidný spánek. Časté: zčervenání, otok nebo zatvrdnutí v místě vpichu větší než 2,4 cm, bolest v místě vpichu, bránící v pohybu, horečka 39 st. C a vyšší. Vzácné: reakce přecitlivělosti v místě vpichu (např. vyrážka/kopřivka) nebo svědění v místě vpichu, náhlé snížení krevního tlaku, které nereaguje na léčbu (kolaps nebo stav podobný šoku).

interakce:
Prosím, informujte svého lékaře, sestru, nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo v nedávné době užívalo, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo zda bylo v nedávné době očkováno některou jinou vakcínou.

dávkování
PREVENAR může být podán současně s další dětskou vakcínou; v tomto případě musí být každá vakcína podána do jiného místa vpichu. PREVENAR se nesmí mísit s žádnou další vakcínou v jedné injekční stříkačce. PREVENAR se aplikuje do svalu dítěte. Vaše dítě by mělo dostat čtyři dávky vakcíny. Váš poskytovatel zdravotní péče může použít alternativní schéma podle oficiálních doporučení ve Vaší zemi. Každá dávka bude aplikována při samostatné návštěvě. Je důležité, abyste dodrželi pokyny lékaře/sestry tak, aby Vaše dítě dokončilo celou sérii injekcí. Jestliže zapomenete přijít ve stanovenou dobu pro další dávku vakcíny, poraďte se s lékařem nebo sestrou.

modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi