Typhim VI

Typhim VI

(Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum

registrační číslo/EU: 59/109/01-C
registrační číslo SR/EU: 59/0257/96-S
výrobce: AVENTIS PASTEUR S.A., LYON Francie
držitel registračního rozhodnutí: SFO-F SANOFI PASTEUR S.A., LYON Francie

složení přípravku:
účinné látky: 1 dávka - 0,5 ml obsahuje: Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2 5535) 0,025 mg.
pomocné látky:
Fenol. Ústojný roztok obsahující chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, vodu na injekci.

charakteristika:
Typhim Vi je vakcína připravená z purifikovaného Vi kapsulárního polysacharidu Salmonella typhi. Tyfový kapsulární Vi polysacharid se získává extrakcí ze Salmonella typhi, kmene Ty 2. Imunita se objevuje přibližně za 2-3 týdny po injekci. Ochrana trvá minimálně 3 roky. Studie prováděné v zemích s vysokou endemicitou onemocnění ukázaly protekci po očkování Typhim Vi 77% (v Nepálu) a 55% (v Jižní Africe). V průmyslově vyspělých státech je sérokonverze zaznamenaná u více než 90% očkovaných osob po jedné dávce vakcíny.

indikace:
Prevence břišního tyfu dospělých a dětí nad 2 roky věku, zvláště lidí cestujících do endemických oblastí, migrujících, zdravotnických pracovníků a vojáků.

kontraindikace:
Známá přecitlivělost na některou ze složek vakcíny. V případě horečky, akutního onemocnění, chronické, rozvíjející se nemoci, by vakcinace měla být odložena.

upozornění:
Neaplikovat nitrožilní cestou, ujistit se, že jehla nepronikla do krevní cévy. Tato vakcína zajišťuje ochranu proti infekci vyvolané Salmonella typhi, ale nechrání proti Salmonella paratyphi A nebo B. Tato vakcína není určena pro děti pod 2 roky věku pro možnost nedostatečné protilátkové odpovědi. Vliv na snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nebyl pozorován. Pro případ rozvoje anafylaktického šoku musí být vždy okamžitě k dispozici odpovídající terapie. Z tohoto důvodu musí zůstat očkovaní jedinci 30 minut po aplikaci vakcíny pod lékařským dohledem. U pacientů s imunosupresivní léčbou nebo poruchami imunitního systému nelze očekávat odpovídající protilátkovou odpověď. Vakcína by měla být vystavena několik minut před aplikací pokojové teplotě. Před použitím je třeba vakcínu protřepat a opticky zkontrolovat na přítomnost makroskopicky patrných cizorodých částic a na změnu vzhledu. Jestliže vakcína vzhledem nevyhovuje, je třeba ji vyřadit. Vakcína nesmí být smíchána s jinými látkami, v téže injekční stříkačce s výjimkou vakcíny proti žluté zimnici Stamaril Pasteur, inj. sicc. Chcete-li vědět o vakcíně více, nebo si nejste v něčem jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

nežádoucí účinky
Podobně jako u jiných vakcín, se mohou i po očkování vakcínou Typhim Vi u některých osob objevit v menší či větší míře nežádoucí účinky. Reakce hlášené po vakcinaci jsou obvykle mírné a krátkodobé. Jde hlavně o lokální reakce v místě vpichu (bolest, otok, začervenání), které se vyskytovaly u 18,3% očkovaných. Celkové reakce (horečka, bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha, bolest ve svalech a kloubech) byly hlášeny jen zřídka (u 3,4% očkovaných). Reakce typu alergie (kopřivka, svědění, vyrážka), anafylaxe (včetně anfylaktického šoku) byly pozorovány velice vzácně.

interakce:
V klinických studiích bylo ověřeno, že vakcína Typhim Vi se může podat současně s ostatními vakcínami, jako jsou vakcíny proti hepatitidě A a B, žluté zimnici, diftérii, tetanu, poliomyelitidě, vzteklině, meningitidě A+C, ale do odlišných míst vpichu. Vakcínu Typhim Vi lze použít k rekonstituci vakcíny Stamaril Pasteur, což bylo doloženo klinickou studií. Dosud není znám případ předávkování touto vakcínou.

dávkování
Ochranu zajišťuje jedna dávka vakcíny (0,5 ml = 0,025 mg). Přeočkování se provádí každé tři roky jednou dávkou vakcíny, jestliže riziko nákazy tyfem stále trvá. Vakcinační schéma je stejné pro dospělé i pro děti. Doporučuje se aplikovat intramuskulárně. Subkutánní cesta podání je doporučena u osob s trombocytopenií a poruchami srážlivosti krve.

modifikovaná verz

Sdílet/Líbí se mi