Vaxigrip

Vaxigrip

Vakcína proti chřipce (štěpený virion, inaktivovaná) - injekční suspenze

registrační číslo/EU: 59/1035/94-C
registrační číslo SR/EU: 59/0228/07-S
výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., VAL DE REUIL Francie, SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE Francie
držitel registračního rozhodnutí: SFO-F SANOFI PASTEUR S.A., LYON Francie

složení přípravku:
účinné látky: Léčivou látkou je štěpený virus chřipky (*), inaktivovaný, obsahující antigeny odpovídající následujícím kmenům:

A / Solomon Islands / 3/2006 (H1N1) - varianta IVR-145 15 mikrogramů HA (**)
A / Wisconsin / 67/2005 (H3N2) - varianta NYMC X-161B 15 mikrogramů HA (**)
B / Malaysia / 2506/2004 - varianta B / Malaysia / 2506/2004 15 mikrogramů HA (**)
v dávce 0,5 ml.
(*) připravený v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých drůbežích chovů
(**) hemagglutinin
Tato vakcína vyhovuje doporučení WHO (pro severní polokouli) a rozhodnutí EU pro sezónu 2007/2008.
pomocné látky:
tlumivý roztok obsahující chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný a vodu na injekci.

charakteristika:
Chřipka je onemocnění způsobené mnoha různými typy virů a může se velmi rychle šířit, zvláště v domovech a ústavech, kde je velmi snadné se nakazit nebo šířit infekci. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Váš lékař nebo zdravotní sestra vám doporučí, kdy je pro Vás nejlepší nechat se očkovat. Chřipka se vyskytuje každý rok i když nejsou hlášeny epidemie, ani propuknutí onemocnění. Vakcína vám pomůže ochránit vás před chřipkou pouze pokud je chřipka způsobena jedním ze tří kmenů viru, který je obsažený ve vakcíně nebo dalších kmenů, které jsou k těmto kmenům blízce příbuzné. VAXIGRIP nezabrání onemocnění chřipkou pokud jste vy nebo vaše dítě před očkováním v inkubační době onemocnění chřipkou nebo pokud je chřipka způsobena jiným typem viru. Měl(a) byste také vědět, že mnoho infekčních agens může způsobit chřipce podobná onemocnění a vakcína vás ani vaše dítě nebude chránit proti těmto onemocněním. Je nepravděpodobné, že vás předchozí očkování proti chřipce budou chránit proti aktuálním kmenům chřipkových virů, které se nejčastěji vyskytují tento rok, a proto budete vy nebo vaše dítě potřebovat očkování proti chřipce každý rok, zvláště pokud patříte do rizikové skupiny.

indikace:
VAXIGRIP je očkovací látka (vakcína). Vakcíny jsou používány k ochraně před infekčními onemocněními. Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce, zvláště u osob, u kterých je vysoké riziko přidružených komplikací. Po podání vakcíny VAXIGRIP začne přirozená obrana vašeho těla produkovat ochranné látky proti chřipkové infekci. VAXIGRIP bude vás nebo vaše dítě chránit proti chřipkové infekci asi za 2-3 týdny po očkování.

kontraindikace:
Nepoužívejte VAXIGRIP, jestliže jste vy nebo vaše dítě alergičtí (přecitlivělí) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku VAXIGRIP, na vejce nebo kuřecí bílkoviny, na neomycin, na formaldehyd a na octoxinol 9 (Pomocné látky přípravku VAXIGRIP, viz bod 6 "Další informace").

upozornění:
nežádoucí účinky
bolesti hlavy, pocení, bolesti ve svalech (myalgie), bolesti v kloubech (artralgie), horečka, nevolnost, svalový třes, únava
místní reakce: zarudnutí, otok, bolest, modřina (ekchymóza), zatvrdnutí (indurace) v okolí místa injekčního podání vakcíny.
Tyto nežádoucí účinky obvykle vymizí bez léčby během 1-2 dnů.

interakce:
VAXIGRIP může být podán současně s jinými vakcínami, ale do různých končetin. Je nutné poznamenat, že nežádoucí účinky mohou být intenzivnější. Imunologická odpověď může být snížena v případě imunosupresivní léčby, jako je léčba kortikosteroidy, cytotoxickými látkami nebo radioterapie. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka / zdravotní sestru o všech lécích, které vy nebo vaše dítě užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

dávkování
Dospělí a děti od 36 měsíců dostanou jednu dávku 0,5 ml.
Děti od 6 měsíců do 35 měsíců mohou dostat jednu dávku 0,25 ml nebo 0,5 ml v souladu s národním doporučením.
Pokud vaše dítě nebylo v minulosti očkováno proti chřipce, měla by mu být podána druhá dávka v intervalu nejméně 4 týdnů, dle národního doporučení.
modifikovaná verze

Sdílet/Líbí se mi