Břišní tyfus /očkování proti břišnímu tyfu k dispozici, máme vakcínu Typhim Vi/

Břišní tyfus je horečnaté onemocnění (angl. Typhoid fever) způsobované bakterií Salmonella enterica typhi, případně paratyphi A a paratyphi B, přenášené vodou a jídlem.

Označení "tyfus" pochází z řeckého slova tyfos, což znamená dým, nebo mlha a upomíná na stav zastřeného vědomí pacienta s tímto onemocněním. Podobně jako třeba u skvrnitého tyfu - skvrnivky, což je ale zcela jiné onemocnění.

Původce:
Bakterie Salmonella enterica podtyp typhi, paratyphi A a paratyphi B. Břišní tyfus je invazivní onemocnění, bakterie překonávají střevní stěnu a dostávají se do krevního oběhu a proto v klinickém obrazu dominuje horečka nad průjmem a zvracením.

Zdroj:
Pouze člověk u b. tyfu, člověk a zvířata u paratyfů.

Přenos:
Alimentární cestou, požitím vody a jídla. Bakterie z výkalů nemocného člověka, nebo nosiče kontaminují vodu, nebo potraviny. Dobře se šíří zejména v teplém a vlhkém klimatu a ve špatných hygienických podmínkách.

Výskyt:
V Evropě a Severní Americe je již břišní tyfus vzácný. Nejvíce se vyskytuje v zemích tropického a subtropického klimatického pásu, zejména v jižní a jihovýchodní Asii (Čína, Nepál, Indie, Indonésie atd.). Imunita po prodělání onemocnění nevzniká, naopak, špatně léčený jedinec se může stát i celoživotním nosičem bakterií, což jej může diskvalifikovat z některých činností např. v potravinářství.

Klinický obraz:
Inkubační doba je 5 - 24 dní. Horečka, pozvolně narůstající, bolest hlavy. Zastřené vědomí. Drobná vyrážka obvykle v podbřišku. Zvětšená játra a slezina. Průjem, nebo zvracení nejsou typické, u paratyfů jsou častější. Typičtější je naopak zácpa. U špatně léčených případů je možné dlouhodobé bacilonosičství.

Léčba:
Antibiotika, podpůrná léčba. Izolace na infekčním oddělení je povinná.

Prevence a očkování proti břišnímu tyfu

Bezpečnost potravin a vodních zdrojů. Hygienické zásady při zpracování, konzumaci potravin a pitné vody. Osobní hygiena.

Očkování proti břišnímu tyfu je účinné pouze proti břišnímu tyfu, nikoli proti paratyfům. V ČR jsou dostupné vakcíny polysacharidové (obsahují polysacharid z pouzdra bakerie, ne celé buňky) Očkuje se 1 dávkou, ochrana trvá 3 roky.

  • Typherix (momentálně není v ČR dostupný)
  • Typhim VI

Chci se nechat očkovat

Zdroj:
Bednář at al.: Lékařská mikrobiologie, Marvil, Praha, 1996.
Kábrt J et al.: Lexicon medicum, Avicenum, Praha, 1988.
Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Národní program zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha, 1996.

MUDr. Pavel Slezák, 24.8.2017.