Meningoková onemocnění a očkování

Synonymem pro meningoková onemocnění je Invazivní meningokoková onemocnění (IMO), meningokokový zánět mozkových blan, meningokoková sepse, Watterhouse-Friedrichsenův syndrom, disseminovaná intravaskulární koagulace (DIC).

Jde o Infekční onemocnění, způsobovaná bakterií Neisseria meningitis při jejím proniknutí obrannými bariérami organismu (invaze) a zasažení jinak sterilních orgánů (mozkové blány, krev, nadledviny atd.).

Původce: 
Neisseria meningitis, bakterie. Obecné označení "meningokok". Rozlišují se tzv. sérotypy a další podtypy. Klinicky nejvýznamnější jsou sérotypy A, B, C, Y, X a W. Ve většině světa dominují různé podtypy sérotypu B. Klinicky nejzávažnější průběhy naopak vykazuje sérotyp C a Y. Epidemie v tzv. Meningitis-belt v rovníkové Africe způsobuje nejčastěji sérotyp A a W.

Výskyt: 
Celosvětový. V různých částech světa dominují různé sérotypy - viz výše. Epidemické výskyty zejména v rovníkové oblasti Afriky (Meningitis belt) a na Saúdském poloostrově v souvislosti s poutí muslimů do Mekky (arab. Hajj - "hadž").

Zdroj: 
Výhradně človek. Nemocný, nebo bezpříznakový nosič. Nosičství v nosohltanu je relativně časté.

Přenos: 
Vzduchem, kapénková infekce.

Imunita je skupinově specifická, kdo tedy onemocněl například meningokokem skupiny C, může znovu onemocnět skupinou B, či další. Postinfekční imunita zřejmě není celoživotní. Vyšší vnímavost u dětí a mladších jedinců (do 30 let), při stresu či fyzické námaze.

Klinický obraz: 
Horečka, bolest hlavy, ztuhnutí šíje, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí. Velmi rychlý rozvoj příznaků v řádech hodin. Komplikace: celková infekce - sepse, selhání nadledvin - Watterhouse-Friedrichsenův syndrom, vnitřní krvácení - disseminovaná intravaskulární koagulace (DIC). Při plném rozvoji infekce vysoká smrtnost, nebo trvalé následky (odumření - amputace částí končetin v důsledku neprokrvení). Inkubační doba je několik dnů, nejčastěji 2 - 3 dny, nejvýše 1 týden.

Léčba: 
Včasné nasazení vysokých dávek antibiotik + léčba šokového stavu atd.

Prevence a očkování proti meningokokovým onemocněním

Očkování proti meningokovým onemocněním na sérotypy A, B, C, Y, W. Aktuálně se používají už pouze tzv. konjugované vakcíny (antigen je navázán na nosič, pro vyvolání lepší imunitní odezvy). Starší oplysacharidové vakcíny se již pro Evropský trh nevyrábí. Vakcína proti sérotypu B je relativně nová (v ČR od roku 2015).

Očkování je vhodné pro nejvíce ohrožené skupiny dětí (tj. do 1 roku, 15 - 18 let), dále pak pro mladé dospělé do 30 let, děti před nástupem do školy a osoby v oslabenou imunitou, např. po odnětí sleziny v jakémkoli věku. Očkují se také cestovatelé do endemických oblastí.

  • Menjugate - chrání proti typu C
  • Neisvac-C - chrání proti typu C
  • Menveo - chrání proti typům A,C,W135,Y
  • Nimenrix - chrání proti typům A,C,W135,Y
  • Bexsero - chrání proti typu B
  • Trumenba - chrání proti typu B

 

Chci se nechat očkovat

 

Aktualizováno 24.8.2017.