Doporučená očkování do východní Asie

Státy a teriroria

Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Nepál, Severní Korea

Očkování proti tetanu (záškrtu a černému/dávivému kašli)

Očkování proti tetanu je základním očkováním pro dospělé. Přeočkování po 15 letech. Riziko nákazy tetanem při poranění, kontaminovaném z vnějšího prostředí. Spory tetanu přežívají v půdě desítky let až staletí.
Výhodné kombinovat s očkováním proti záškrtu a černému/dávivému kašli – pertusi. Záškrt i pertuse se šíří vzdušnou cestou. Ochrana z očkování v dětství nemusí být dostatečná. Dospělý člověk s pertusí může být zdrojem fatální infekce pro novorozence, nebo kojence v rodině.

Očkování proti Japonské encefalitidě

Japonská encefalitida je onemocnění, přenášené komáry, vyskytující se zejména ve venkovských zemědělských oblastech jižní a jihovýchodní Asie. Virus způsobuje zánět mozku, který může vést k trvalému postižení i smrti. Očkování proti japonské encefalitidě se doporučuje při dlouhodobějším pobytu (měsíc a déle), nebo při převaze pobytu v zemědělských oblastech.

V popisovaném teritoriu je očkování proti japonské encefalitidě vhodné v jižních oblastech Číny, případně na jihu Japonska a Jižní Koreje.

Očkování proti spalničkám (příušnicím a zarděnkám)

Imunita proti spalničkám u osob, které měli očkování proti spalničkám v dětství může po 10 a více letech „vyvanout“ a je vhodné přeočkovat. Spalničky patří mezi nejsnáze přenosné infekce. Rizikový je pobyt v uzavřených prostorách s více lidmi (dopravní prostředky, hromadné akce).
Kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zajišťuje/posiluje imunitu proti všem třem nemocem.

Očkování proti hepatitidě typu A a typu B

Virové záněty jater (hepatitidy, žloutenky) se vyskytují celosvětově. Přenáší se mezi lidmi vodou, jídlem a kontaminovanými předměty (tzv. nemoc špinavých rukou). Vzhledem k teplému a vlhkému klimatu je šíření hepatitidy A v subtropických a tropických oblastech snadnější. Samotné dodržování osobní hygieny, či hygieny vody a potravy nemusí být dostačující.

Přenos hepatitidy B je možný pohlavním stykem, při nesprávně provedeném invazivním výkonu (tetování, piercing, zdravotnické ošetření) a při nitrožilním užívání drog. Očkování proti hepatitidě se doporučuje především jako ochrana před infekcí ve zdravotnickém zařízení v případě potřeby akutního ošetření, např. při úrazu.
V Číně je vysoká prevalence virové hepatitidy B mezi místními obyvateli.

Očkování proti břišnímu tyfu

Onemocnění se přenáší vodou a jídlem. Samotné dodržování osobní hygieny, či hygieny vody a potravy nemusí být dostačující.
Vzhledem ke snadnějšímu přenosu v teplém a vlhkém klimatu je očkování proti břišnímu tyfu vhodné pro jižní provincie Číny a pro Nepál. V ostatních částech popisovaného teritoria není nutné.

Očkování proti vzteklině

Nejčastějším způsobem přenosu infekce je pokousání psem. Očkování proti vzteklině se doporučuje zejména při plánovaném pobytu v přírodě v odlehlejších oblastech či plánovaném styku se zvířaty.

Očkování proti choleře a cestovatelským průjmům

Očkování lze doporučit jako bonus. Pravděpodobnost onemocnění cholerou je pro cestovatele, dodržujícího základní hygienické zásady minimální. Cestovatelské průjmy jsou ale naopak nejčastějším zdravotním problémem. Očkování proti choleře poskytuje ochranu proti nejčastějšímu původci průjmů (cca ze 60%).
Doporučení platí pro jižní oblasti Číny a Nepál.

Očkování proti meningokoku

Meningokokové infekce (zánět mozku a mozkových blan – meningitida, sepse atd.) mívají velmi rychlý až dramatický průběh a mohou končit smrtí. V jihovýchodní Asii se vyskytují sporadicky zejména u mladých dospělých do 30 let. Vzhledem k přenosu vzdušnou cestou je vhodné očkování proti meningokoku při plánovaném pobytu v kolektivu (studium, hromadné akce).

Chci se nechat očkovat