Japonská encefalitida a očkování

(Japanese encephalitis)
Infekční zánět mozku způsobený virem Japonské encefalitidy, vyskytuje se endemicky v zemích jv. Asie.

Původce:
Virus Japonské encefalitidy. Patří do čeledi flavivirů, stejně jako viry Středoevropské klíšťové encefalitidy, Žluté zimnice, Dengue, Západonilské encefalitidy a další.

Zdroj:
Zvířata, zejména prasata a vodní ptáci.

Přenos:
Komáři rodu Culex.

Výskyt:
Nejvíce vnímaví jsou dosud neimunní jedinci. V endemických oblastech děti do 15 let věku a dále všichni cizinci, kteří do endemických oblastí přijíždějí. Vyskytuje se především v jižní, jihovýchodní a východní Asii, od Pákistánu až Papuu Novou Guineu, od Jižní Koreje až po severní Austrálii.

Mapu výskytu naleznete ZDE.

Klinický obraz:
Inkubační doba je 5 - 15 dní. Klinické projevy jsou jen u malé části skutečně infikovaných. Poměrně rychle progredují příznaky od horečky a bolestí hlavy a zvracení k poruchám hybnosti, chování a vědomí. Smrtnost u klinicky zjevných případů je 20 - 40%, u přeživších trvá úzdrava několik měsíců a ve více než polovině případů přetrvává dlouhodobé, nebo trvalé postižení (poruchy soustředění, paměti, obrny apod.).

Léčba:
Není specifická léčba, léčí se pouze příznaky onemocnění.

Prevence a očkování proti japonské encefalitidě

Ochrana před poštípáním komáry, zejména použitím repelentů a moskytiér, likvidace komárů a jejich líhnišť, umísťování chovných zařízení (prasata, kachny) dále od lidských sídlišť.

Očkování proti japonské encefalitídě je možné vakcínou ve 2 dávkách, 2.dávka v odstupu 1 měsíc (28.den) nebo ve zrychleném schématu za 7 dní, přeočkování posilovací dávkou je za 1 až 2 roky s ochranou na min. 10 let).

Chci se nechat očkovat

Zdroj:
MUDr. Pavel Slezák, 24.8.2017.