Chřipka a očkování

Chřipka je akutní virová infekce s typickým sezónním výskytem v zimním období a tendencí k epidemickým výskytům.

Původce:
Virus chřipky (Influenza virus). Typy A, B, C. A a B jsou nejčastěji původcem epidemií. Typ A může způsobovat i rozsáhlé epidemie až pandemii. Zejména u typu A vysoká antigenní variabilita a schopnost měnit antigenních charakteristiky během pasážování mezi severní a jižní polokoulí (antigenní drift a shift) - vznik odolnějších variant viru, proti kterým ještě není vytvořena kolektivní imunita může vést k pandemii.

Zdroj:
Člověk, ptáci, savci, jiní obratlovci. Ptačí a jiné zvířecí varianty viru bývají jen zřídka přenosné na člověka. V místech s opakovaným šířením lidských a zvířecích chřipkových virů může docházat k jejich vzájemné kombinaci a vzniku nebezpečnějších variant viru. Nakažlivost trvá obvykle 1 - 5 dní, u dětí až 10 dní.

Přenos: 
Vzduchem, kapénkovou infekcí. Kontaminovanými předměty denní potřeby.

Vnímavost:
Všeobecná, typově specifická - člověk, který onemocněl jedním kmenem viru chřipky může onemocnět jinými kmeny i v téže sezóně. Těžší průběh onemocnění u malých dětí do 1 roku (nejsou-li chráněny mateřskými protilátkami), u seniorů nad 65 let a dlouhodobě nemocných (diabetici, kardiaci, plicní choroby atd.).

Výskyt:
Celosvětový, 10 - 15% populace každý rok, nejvíce děti a mladiství. Typická sezónnost na zimní měsíce - prosinec až duben na severní polokouli a červen až září na jižní. V tropických oblastech celoroční. Sezónní epidemie mohou postihovat i významnou část obyvatelstva. Cca jednou za 10 i více let celosvětově zvýšené šíření nové varianty viru - pandemie. Může být spojená se zvýšenou úmtností, méně respektuje sezónnost.

Inkubační doba: 
Několik hodin až 2 dny.

Klinický obraz: 
Náhle vzniklá horečka, třesavka, schvácenost, bolesti kloubů a svalů, bolest hlavy, suchý kašel. Katarální příznaky (rýma, bolest a zánět v krku) se přidávají později a nemusí být výrazné. Onemocnění trvá 3 - 7 dnů u nekomplikovaných průběhů.

Komplikace: 
Otitis, sinusitis, primární chřipková pneumonie, sekundární bakteriální pneumonie (často pneumokokové), zhoršení probíhajících chronických onemocnění srdce (včetně akutního srdečního selhání), plic, ledvin, cukrovky apod.

Diagnostika: 
V sezóně klinická a epidemiologická, detekce antigenu, průkaz viru ve stěrech z nosohltanu a nosu, sérologický průkaz protilátek v krvi.

Terapie: 
U osob s vysokým rizikem komplikací a s velmi pravděpodobnou, nebo potvrzenou diagnózou chřipky se používají specifická antivirotika. Symptomatická léčba příznaků, antibiotická léčba nasedajících bakteriálnch infekcí.

Prevence: 
Nespecifické zvyšování odolnosti - sport, otužování (před sezónou), strava bohatá na vitamíny a antioxidanty, zejména C a E, zinek, selen.

Prevence a očkování proti chřipce

Vakcíny proti chřipce se připravují vždy nové na každou sezónu - očkování je proto nutné před sezónou každoročně opakovat. Vakcíny obsahují zpravidla tři (VAXIGRIP, INFLUVAC, ID FLU, BEGRIVAC aj.), nově i čtyři složky (VAXIGRIP TETRA) proti nejočekávanějším variantám viru A a B v nadcházejcící sezóně.
Očkování je doporučováno zejména pro seniory nad 65 let a chronicky nemocné (hrazeno ze zdravotního pojištění).

Vhodné je i očkování dětí, těhotných žen a dále očkování osob, které přichází do kontaktu s imunitně oslabenými jedinci (zdravotníci a sociální pracovníci) a které jsou ve zvýšeném riziku (učitelé, prodavači atd.).

Očkování proti chřipce u zaměstnanců má prokazatelný pozitivní ekonomický dopad na plynulost výroby v době chřipkové epidemie. Očkování je jednodávkové s platností 1 rok. Při cestách na jižní polokouli je vhodné očkování před tamní sezónou, tj. v jarních měsících. Složení vakcín pro severní a jižní polokouli se ale může lišit.

Chci se nechat očkovat

Zdroje:
Manuál prevence v lékařské praxi. III. Základy prevence infekčních onemocnění. 3. lékařská fakulta, Státní zdravotní ústav, Praha, 2005.
Vyhl. MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti.
Kynčl J, Havlíčková M, Otavová M: Chřipka a možnosti její prevence. Vakcinologie, 3/2007.
Doporučení české vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti chřipce. 17.7.2017, www.vakcinace.eu.
Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines, 2017-18, ACIP, CDC, Atlanta, USA. (https://www.cdc.gov; acc 18/02/16)

MUDr. Pavel Slezák, 16.2.2018.