Příušnice a očkování

Příušnice, nebo-li parotitis, je virové infekční onemocnění příušní slinné žlázy s vysokou nakažlivostí.

Původce:
Je virus příušnic.

Zdroj:
Nemocný člověk.

Přenos:
Šíří se vzdušnou cestou prostřednictvím kapének, které vznikají při mluvení, kašlání a kýchání nemocného jedince nebo bezprostředně kontaktem s kontaminovanými předměty.

Výskyt:
V České republice se epidemie objevuje ve 2-5letých intervalech bez větších komplikací. Očkování bylo v ČR zahájeno v roce 1987 a došlo poté k stonásobnému snížení nemocnosti.

Klinický obraz:
Inkubační doba je 12 až 24 dní. Onemocnění často začíná bolestmi hlavy, únvou a vysokými teplotami. Příušnice se projevují těstovitým zduřením jedné nebo obou slinných příušních žláz jako bolestivý zánět slinných, někdy i podjazykových či podčelistních slinných žláz Infekce může být komplikována zánětem mozku, mozkových plen s možnými trvalými neurologickými následky nebo slinivky břišní.
Následkem onemocnění může být i trvalá, většinou jednostranná hluchota. Infekce těhotné ženy může vést k potracení plodu. Nejobávanější komplikací bývá zánět mužských pohlavních žláz, zvláště u chlapců po pubertě, který může vést k neplodnosti.

Prevence  a očkování proti příušnicím

Základní povinné očkování dětí proti příušnicím se provádí kombinovanou živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte.

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

V pozdějším věku i v dospělosti je možné přeočkování (epid. situace, kontakt s rizikovou populací, cestování) jednou dávkou. Kombinovaná vakcína proti spalničkám, príušnicím a zarděnkám (measles-mumps-rubella - MMR).

Chci se nechat očkovat


Zdroje:
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie. 
Kol.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1996.