Rotavirové infekce, rotaviry

Rotaviry jsou nejčastější příčinou průjmových onemocnění u dětí na celém světě (40%).

Původce:
RNA virus, čeleď Reoviridae, 65 - 70 nm, typický obraz loukoťovitého kola (odtud pojmenování rotavirus). Vysoká genetická variabilita (12 G genotypů a 15 P genotypů - různé kombinace x v Evropě 5 kombinací 90% výskytu - jinde ve světě větší variabilita /mezidruhové křížení?/). Vysoce rezistentní k desinf. prostředkům, nízká infekční dávka - snadné šíření ve zdravotnických zařízeních, dětských kolektivech a rodinách.

Zdroj: 
Člověk - stolice, zvratky. Vylučování stolicí ještě 7 - 10 dní po odeznění příznaků. U imunodeficitnách až 30 dní. Zdraví nosiči.

Přenos: 
Ruce, předměty, kapénky při zvracení.

Vnímavost a výskyt: 
Nejvíce děti 6 - 24 měsíců (1/3 všech gastroenteritid u dětí do 5 let věku). Sociální status. V ČR udávaný výskyt kolem 700 případů / 100 000 obyvatel (diagnostikují se zpravidla jen hospitalizované případy). Často nemocniční infekce a epidemie. Zimní období.

Klinický obraz:
Horečka, zvracení, vodnaté průjmy. Výrazné nechutenství a meteorismus. Trvání 3 - 8 dní, náhlé ukončení (dif. bakteriální průjmy). Někdy lehčí průběh jen jako zvracení a zvýšená teplota bez průjmů. U starích dětí a dospělých inaparentní nákazy.

Komplikace: 
Nervový systém - křeče, encefalitida; trávicí systém - intususcepce, nekrotizující enterokolitida; metabolické - Kawasakiho nemoc, diabetes mellitus 1. typu (kauzalita neprokázána).

Inkubační doba:
1-3 dny

Diagnostika: 
Průkaz antigenu (hemaglutinace, imunochromatografie, ELISA), PCR, elektronová mikroskopie.

Léčba:
Rehydratace - nasogastrická sonda; časná realimentace za 4 - 6 hodin od nasazení rehydratace (udržení integrity střevního epitelu).

Prevence:
Hygiena rukou.

Očkování:
2 živé atenuované vakcíny pro děti od 6 týdnů (do 12/24 týdnů). Rotateq - pentavalentní, bovinní a lidské viry; není třeba rekonstituovat, 3 dávky (2 ml) á 1 měsíc min (do 8 měsíců). Rotarix - monovalentní humánní vakcína; 2 dávky (1 ml) á 1 měsíc min (do 6 měsíců).

Zdroje:
Šimurka P et al.: Rotavírusové infekcie a ich prevencia. Vakcinologie 2015;9(2):63-70.
Petráš M et al.: Očkování proti rotavirovým nákazám. www.vakciny.net, 27.4.2015.

MUDr. Pavel Slezák, 24.8.2017