MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

MERS je virové horečnaté akutní respirační onemocnění (první případy jsou známy od dubna 2012). 

Původce: 
Koronavirus (označovaný jako MERS-CoV), objevený v Saúdské Arábii v roce 2012. Skupina koronavirů zahrnuje velké množství původců respiračních infekcí od běžného nachlazení až po těžký respirační syndrom známý pod zkratkou SARS.

Zdroj: 
Zřejmě zvířecí - MERS-CoV byl nalezen u velbloudů. Člověk může být zdrojem infekce jako nemocný, nebo i bezpříznakově infikovaný, možnosti přenosu jsou však omezené (viz dále). 

Přenos: 
Úzký kontakt se zdrojem infekce. K mezilidskému přenosu dochází v rodinách a při ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních bez použití ochranných prostředků. Virus byl detekován v moči, stolici a z dýchacích cest ještě 12 - 20 dní po začátku příznaků.

Vnímavost:
Zatím nejsou známy specifické faktory ovlivňující vnímavost k infekci nebo k onemocnění. Z počátku byly postiženi více muži ve věkové kategorii nad 40 let, nově se distribuce onemocění mezi pohlavími vyrovnává a věk se snižuje. Přesto zůstává MERS onemocněním spíše dospělých osob. Onemocnění dětí jsou popisována jen vzácně. Závažnější průběh je pozorován u starších a imunokompromitovaných osob a u osob s chronickým onemocněním (cukrovka, onemocnění srdce, plic, ledvin apod.) - velmi podobně, jako u jiných akutních respiračních infekcí včetně chřipky.

Inkubační doba: 
Obvykle 2 - 5 dní.

Klinický obraz: 
Horečka, kašel, dušnost. Nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti břicha.

Komplikace: 
Zánět plic, dechová nedostatečnost - nutnost umělé plicní ventilace. Selhání ledvin, nebo jiných orgánů, septický šok. Úmrtnost kolem 27%.

Léčba: 
Není specifický lék. Podpůrná léčba, především podpora dýchání (včetně umělé plicní ventilace).

Prevence: 
Není očkovací látka. Prevence zaměřená na cestu přenosu - omezit úzký kontakt s nemocnými a se zvířaty v postižených oblastech. Používání osobních ochranných prostředků při ošetřování nemocných. Odebírání cestovatelské anamnézy a včasné vyšetření u osob s respiračními příznaky, při návratu z oblastí výskytu nemoci.

Zdroje:
Frequently Asked Questions on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS‐CoV), WHO, 9 May 2014, Publ. http://www.who.intMiddle East respiratory syndrome coronavirus(MERS‐CoV) summary and literature update – as of 9 May 2014. WHO,

Publ. http://www.who.int Nishiura H. et al: INCUBATION PERIOD AS PART OF THE CASE DEFINITION OF SEVERE RESPIRATORY ILLNESS CAUSED BY A NOVEL CORONAVIRUS, Eurosurveillance, Volume 17, Issue 42, 18 October 2012.

Publ. http://www.eurosurveillance.org

MUDr. Pavel Slezák
29.5.2014, aktualizováno 24.8.2017