Pneumokokové infekce a očkování

Pneumokokové infekční onemocnění způsobovaná bakterií Streptococcus pneumoniae, přenášená vzdušnou cestou. Řada nemocí s lehčím i závažným průběhem. Jedna z nejčastějších příčin smrti u seniorů.

Původce:
Streptococcus pneumoniae. Bakterie, gramm pozitivní, opouzdřený diplokok. V bakteriálním pouzdře typově specifické polysacharidy, podle kterých se pneumokoky rozdělují do více než 90 séroskupin. Jen některé kmeny jsou invazivní - mají schopnost překonat slizniční bariéru a začít se množit uvnitř organismu - ty pak mohou způsobovat závažná onemocnění a smrt.

Zdroj:
Člověk. Nemocný, nebo nosič. Nosičství v nosohltanu u 5 - 10% dospělých a až 60% dětí.

Přenos:
Vzduchem, kapénková nákaza. Může dojít i k infekci dolních cest dýchacích vlastní flórou nosohltanu.

Vnímavost:
Děti do 1 roku, senioři, chronicky nemocní a imunodeficitní. U ostatní populace většinou jen středně těžká onemocnění dýchacího traktu. Často jako nasedající infekce po virovém onemocnění (chřipce).

Výskyt:
Celosvětový, geograficky se liší zastoupení sérotypů (a tím i účinnost vakcín). Vyšší výskyt v kolektivech (děti, domovy seniorů).

Inkubační doba:
Několik dnů.

Klinický obraz:
Od běžných zánětů horních cest dýchacích, přes sinusititdy, hnisavé záněty středního ucha a spojivek (hlavně u dětí), až po zápaly plic (pneumonie), sepse a meningitidy s vysokou smrtností.

Horečka, zchvácenost, kašel, dušnost, bolesti hlavy, svalů a kloubů, neurologické projevy včetně ztráty vědomí.

Diagnostika:
Kultivace bakterie z klinického materiálu vč. citlivosti na antibiotika, rychlý průkaz antigenů původce, průkaz DNA bakterie metodou PCR, specifické protilátky v krvi.

Terapie:
Podávání antibiotik, na které je aktuální kmen citlivý - mikrobiologické vyšetření je nutné.

Prevence a očkování proti pneumokokové infekci

Nespecifická prevence onemonění dýchacích cest. Pohyb, dechová cvičení. Vyhýbat se kolektivům, zejména v době sezóny akutních respiračních onemocnění. V uzavřených místnostech větrat krátce, ale intenzivně a často.

Historicky používaná polysacharidová vakcína proti 23 sérotypům se již nevyrábí. Poskytovala krátkodobou, ale poměrně širokou ochranu cca na 5 let. U seniorů a osob s defekty imunity byla horší odezva na očkování.

Aktuálně konjugovaná pneumokoková vakcína proti 10 a 13 sérotypům (SYNFLORIX, PREVENAR 13).

Očkování proti pneumokokové infekci je hrazeno ze zdravotního pojištění dětem do 1 roku věku a seniorům nad 65 let. U dětí se očkuje podle věku ve schematu 3+1, resp. 2+1 a 1+1, u dospělých jen 1 dávkou. Potřeba přeočkování u konjugovaných vakcín nebyla určena.

PPPPChci se nechat očkovat

Zdroje:
Manuál prevence v lékařské praxi. III. Základy prevence infekčních onemocnění. 3. lékařská fakulta, Státní zdravotní ústav, Praha, 2005.
Doporučení České vakcinologické společnosti pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti, 6.12.2012 (www.vakcinace.eu, 18-02-19)
Souhrn údajů o přípravku (SPC), PREVENAR13, SYNFLORIX (www.sukl.cz, 18-02-19).

MUDr. Pavel Slezák, 16.2.2018