Zarděnky a očkování

Zarděnky jsou virové infekční onemocnění, které je vysoce nakažlivé a šíří se vzdušnou cestou kapénkami, při mluvení, kašlání a kýchání nemocného jedince nebo bezprostředně kontaktem s kontaminovanými předměty.

Původce:
Virus zarděnek

Zdroj: 
Nemocný člověk s klinicky projevy nebo s klinicky němou formou zarděnek od konce inkubační doby do 7. dne po vzniku exantému – vyrážky. Zdrojem infekce může být i dítě s vrozenými zarděnkami, kdy vylučuje virus řadu měsíců až let po narození.

Přenos: 
Kapénkami a transplacentárně

Výskyt:
Před rokem 1986, kdy bylo zavedeno očkování všech dětí, docházelo u nás ročně k 50 000 – 100 000 onemocnění, v posledních letech jsou hlášeny jednotlivé případy.

Klinický obraz:
Onemocnění většinou probíhá mírně, s horečkou a s příznaky podobnými chřipce, se zduřením mízních uzlin a vyrážkou, bolestmi a záněty kloubů. Vzácně je komplikováno onemocněním mozku. Nejzávažnější je onemocnění těhotné ženy, neboť často vede k těžkému poškození plodu. Riziko poškození plodu závisí na imunitě matky a na stupni těhotenství v době onemocnění matky.

Při onemocnění matky (i bezpříznakovém) v prvním měsíci těhotenství, bývá zjevně poškozeno více než 50 % novorozenců, při onemocnění ve druhém měsíci 25 %, ve třetím měsíci 10 % a ve čtvrtém měsíci méně než 5 % novorozenců. Infekční onemocnění virem zarděnek může vést k nitroděložní smrti plodu, ke spontánnímu potratu a kongenitální malformaci velkých systémů, nebo k porodu zdánlivě zdravého plodu, u kterého se vrozená nákaza projevuje v pozdějším životě poruchou zraku, sluchu či psychomotorickou retardací aj. Postižené děti mívají nižší porodní hmotnost, špatně prospívají.

Prevence a očkování proti zarděnkám

V rámci povinného základní očkování u dětí se proti zarděnkám používá kombinovaná živá očkovací látka, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte.

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte

V pozdějším věku i v dospělosti je možné přeočkování (epid. situace, kontakt s rizikovou populací, cestování) jednou dávkou. Kombinovaná vakcína proti spalničkám, príušnicím a zarděnkám (measles-mumps-rubella - MMR).

Chci se nechat očkovat

Zdroje:
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie.
Kol.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1996.