Tetanus a očkování

Tetanus je velmi vážné infekční onemocnění způsobené bakterií a především jejích neurotoxínem, která se běžně nachází v půdě.

Původce:
Anaerobní sporulující bakterie Clostridium tetani, tvořící neurotoxin a je přítomna ve stolici koní, skotu i člověka a kontaminuje půdu.

Zdroj:
Stupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění na lidském těle, která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou. Lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou, jež přišla do kontaktu s předměty kontaminovanými touto bakterií. Spóry se dostávají pod kůži, bakterie se následně množí, produkují toxin, jež se naváže se na nervovou tkáň.

Přenos:
S výkaly se dostává do půdy, spory mohou přežívat desítky let. Při poranění se bakterie dostane do hlubokých částí rány a zde v prostředí bez přístupu kyslíku začne tvořit toxin, který je zodpovědný za klinický obraz. Není přenos z člověka na člověka.

Výskyt:
Celosvětově

Klinický obraz:
Tetanus se projevuje generalizovanými křečemi a ztrátou koordinace. V začátku se objevují obtíže na obličejovém svalstvu, při otvírání úst, kdy nemocný nemůže otevřít ústa. Zvyšuje se tonus obličejového svalstva (risus sardonicus), šíje, zad a břicha (opistotonus). Nebezpečné je ochrnutí dýchacích svalů a může dojít k udušení. Inkubační doba je 3 až 21 dnů, Toxin produkovaný bakterií se šíří nervovými vlákny do mozku. Tetanus má až 50% smrtnost.

Léčba:
Řádné ošetření rány, u hlubokých ran vyhledat lékařskou péči, dezinfekce, podání ATB, podání protilátek proti tetanu, sedativ, myorelaxancií,hyperbarická komora.

Prevence a očkování proti tetanu

Očkování proti tetanu je v ČR povinné u dětí a  plošně se děje i u dospělých v intrevalu 10 až 15 let od předchozí dávky podle věku. V současné době se u přeočkování např. 29 letých osob plánujících rodinu používá kombinovaná vakcína proti tetanu, černému kašli a záškrtu. Pro cestovatele lze použít i kombinovanou vakcínu také s dětskou obrnou do zemí, kde je výskyt této infekční choroby.

Chci se nechat očkovat

MUDr. Alena Lukešová