Mezinárodní očkovací průkaz

Mezinárodní očkovací průkaz slouží jako dokumentace o všech podstoupených očkování a jako certifikát o očkování především proti žluté zimnici.

Do některých zemí je vyžadován buď pro vstup do země s výskytem žluté zimnice nebo při transferech z jedné země do druhé. Někdy je vyžadováno očkování u poutníků do Mekky proti meningokokové meningitidě 4 typovou vakcínou (u nás Nimenrix, Menveo). 

Náležitosti Mezinárodního očkovacího průkazu

Certifikát o platném očkování nebo profylaxi je specifikován dle Mezinárodního zdravotního řádu Světové zdravotnické organizace WHO. Záznamy o provedeném očkování v obou částech Mezinárodního očkovacího průkazu musí být vyplněny podle zásad obvyklých ve světě a texty jsou v angličtině nebo ve francouzštině.

Další informace

Žlutá zimnice je jednou z infekční nemocí, proti které musí být cestovatel povinně očkován při cestách do endemických oblastí. V certifikátu o očkování proti žluté zimnici musí být uvedeno jméno držitele, datum narození, pohlaví, příslušnost, označení nemoci Yellow fever, jméno lékaře a zdravotnického zařízení, který je oprávněn očkování aplikovat dle platné legislativy v ČR, dále název a šarži očkovací látky, datum aplikace a vyznačení doby platnosti. 

Dále je možné do něj zapsat významné informace – číslo pasu, telefonní číslo, krevní skupinu, alergie apod.
U každého záznamu jsou detailní informace o aplikované vakcíně a lze zapsat i délku platnosti očkování, což je pro cestovatele výhodné.

Cena

Mezinárodní očkovací průkaz vám vystavíme na požádání a jednoznačně u očkování proti žluté zimnici za 100,-Kč do endemických oblastí nebo proti meningokoku A,C,W135,Y do Saudské Arábie.