Mor

Mor je akutní bakteriální onemocnění, probíhající v různých formách, bez léčby antibiotiky ve vysokém procentu smrtelné.

Původce: 
Původce moru je bakterie Yersinia pestis.

  • Bubonický mor je klinická forma onemocnění, vyznačující se horečkou, lokálním zduřením lymfatické uzliny, která se následně provalí na kůži jako černé, hnisavé ložisko - bubo.

Zdroj:
Zdrojem infekce jsou krysy, nebo jiní hlodavci. V přenosu infekce se uplatňuje hmyzí přenašeč - blecha krysí Xenopsylla cheopis, výjimečně i jiné blechy. K přenosu může dojít také manipulací s tkáněmi uhynulých zvířat. Bubo se objevuje v místě vstupu infekce do organismu (přisátí blechy, poranění).

Inkubační doba: 
Obvykle 2 - 6 dní.

Léčba:
Pokud není infekce účinně léčena antibiotiky, dojde k jejímu rozšíření do celého organismu (sepse) s následným postižením mozkových plen (meningitida) a plic (sekundární pneumonie). Při sepsi dochází často k projevům krvácení do kůže a trávicího traktu (odtud středověké označení moru černá smrt).

Klinický obraz:
Primární plicní mor je klinická forma onemocnění, kdy původce vstupuje do organismu dýchacími cestami (kapénkový přenos) od člověka s morovým zápalem plic (ať už jako důsledek bubonického moru, nebo primárního plicního moru). Inkubační doba onemocění je 2 - 4 dny. Nakažlivost je vysoká. Primární plicní mor byl příčinou rozsáhlých epidemií v minulosti. Průběh onemocnění je rychlý, po zápalu plic nastupuje sepse a smrt.

Zdroje:
MUDr. Pavel Slezák, 30.8.2013, aktualizováno 24.8.2017.

Plaque Fact Sheet, CDC, January 07 2005.

kol.: Základy prevence infekčních onemocnění - Manuál prevence III. SZÚ, Praha, 2002.