Legionelóza

Legionelóza je akutní infekce dýchacích cest (zápal plic - pneumonie) způsobená bakterií rodu Legionella.

Výskyt:
Bakterie jsou přirozenou součástí prostředí. Žijí zejména ve vodě a dobře se množí v rozvodech teplé vody, klimatizačních zařízeních a průmyslových chladících věžích.

K onemocnění jsou náchylné osoby s oslabeným imunitním systémem, jinak nemocní a senioři. Epidemie legionelózy jsou známé z hotelů, nemocnic a klimatizovaných konferenčních prostor. Rizikové jsou sprchy, výřivky a jiné zdroje aerosolů v jejichž kapénkách se bakterie dostávají do dýchacích cest postižených osob.

První popsaná epidemie a název onemocnění je z roku 1976, kdy onemocnělo a zemřelo mnoho amerických legionářů na výroční konferenci ve Filadelfii v USA.

  • Legionelóza
  • Legionářská nemoc

Prevence:
Prevence onemocnění spočívá v udržování teplovodních rozvodů, chladících systémů a koncových zařízení, jako jsou sprchy, výřivky apod. v dobrém technickém stavu, čistotě a v jejich pravidelné desinfekci. V nemocnicích a v zařízeních hromadného ubytování se provádí pravidelné ošetřené teplé vody přehřátím nad 75°C a mikrobiologická kontrola.