Spalničky a očkování

Anglicky measles, latinsky morbilli, slovensky osýpky.
Spalničky jsou dětské exanthémové onemocnění s vysokou nakažlivostí a s možnými vážnými komplikacemi.

Původce:
RNA paramyxovirus

Zdroj: 
Pouze nemocný člověk krátce před nástupem prodromálního stadia a až 5 dnů od objevení se exanthému.

Přenos: 
Velmi vysoká nakažlivost. Vzdušnou cestou a kontaktem. Kapénky, sekret z dýchacích cest, čerstvě potřísněné předměty osobní potřeby.

Vnímavost: 
Po prodělaném onemocnění celoživotní imunita. Po očkování dlouhodobá imunita s individuální variabilitou (věk očkování, stav imunitního systému, zacházení s vakcínou). Novorozenci a kojenci jsou chráněni mateřskými protilátkami, pokud je matka imunní.

Výskyt: 
Vzhledem k dlouhodobě zavedenému pravidelnému očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je výskyt spalniček vázaný na stav kolektivní imunity, tj. proočkovanost. Při poklesu proočkovanosti se mohou uplatnit importované zdroje infekce a vést k okálním epidemiím u neočkovaných, nebo nedostatečně očkovaných osob. Ve 2. desetiletí 21. století nárůst počtu epidemií v Evropě, S. Americe i dalších státech světa. Může souviset s odmítáním očkování.

Klinický obraz:
Inkubační doba 7 až 18 dní, obvykle 10 - 14 dní.

Prodormální stadium: 
Horečka, zánět spojivek, rýma, kašel. Komplikace u malých dětí: bronchiolitida.
Enanthém na bukální sliznici - Koplikovy skvrny.
Exanthém od 2. - 4. dne. Erythematózní, makulopapulární, šíří se centrifugálně z hlavy na trup a končetiny. Po dalších 3 - 4 dnech exanthém ustupuje v opačném pořadí. Facies morbilosa ("uplakané dítě" - oteklý obličej, přivřená, slepená víčka, exanthém, rýma, popraskané rty).

Komplikace: 
Primární (pomnožení viru) a sekundární (bakteriální infekce). Zánět středouší, zánět dýchacích cest a plic, průjmy, zánet mozku (encefalitida). Nejčastěji u dětí do 3 let a dospělých.

  • Pozdní komplikace (za několik let): smrtelná subakutní sklerozující panenencefalitis (degenerativní onemocnění mozku). Vzácná (1/100 000 onemocnění).

Diagnostika: 
Laboratorní průkaz protilátek nebo RNA viru (krev, výtěr z hrdla)

Léčba: 
Symptomatická, antibiotika u bakteriálních superinfekcí

Prevence a očkování proti spalničkám

Očkování proti spalničkám se v ČR provádí očkování od roku 1969. Očkují se děti starší 15 měsíců (mladší mohou ještě mít mateřské protilátky, které by snižovaly účinek očkování). Přeočkování za 6 - 12 měsíců po první dávce k záchytu dětí s nižší odezvou na první dávku. V pozdějším věku i v dospělosti je možné přeočkování (epid. situace, kontakt s rizikovou populací, cestování) jednou dávkou. Kombinovaná vakcína proti spalničkám, príušnicím a zarděnkám (measles-mumps-rubella - MMR).

Chci se nechat očkovat

Zdroje:
Measles Factsheet. European Centre for Disease Prevention and Control
Lexová P, Manďáková Z, Košťálová J, Kynčl J, Limberková R: Spalničky – význam onemocnění a aktuální situace v Evropě. Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie. 7. duben 2017
Kol.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1996.