Plané neštovice, pásový opar a očkování

Plané neštovice je virové infekční onemocnění s velkou nakažlivostí, obvykle mírným průběhem, ale s možnými závažnými komplikacemi.
Pásový opar (herpes zoster) je kožní a neurologický projev místní reaktivace viru, který po prodělání planých neštovic doživotně přetrvává v organismu.

Proti oběma onemocněním existuje očkování.

Původce:
Lidský alfa herpesvirus 3 (HHV-3, Varicella-Zoster virus, VZV).

Zdroj:
Pouze člověk. Nemocný je nakažlivý v době 1 - 2 dní před výsevem vyrážky po cca 7 dní (do odloučení zaschlých krust). Pacienti s poruchou imunity mohou být infekční i 3 týdny.

Přenos:
Vzduchem. Kontaminovanými předměty denní potřeby. VZV má jeden z největších indexů nakažlivosti vůbec (při hodinovém pobytu v uzavřeném prostoru s nemocným se nakazí až 95% vnímavých osob). Riziko přenosu VZV u pásového oparu je nižší.

Vnímavost:
Všeobecná. Dospělí mívají častěji komplikace než děti. Po prodělaném onemocnění vzniká trvalá imunita, může však dojít k výsevu pásového oparu z vlastního, persitstujícího viru.

Výskyt:
Celosvětový. Jedno z nejčastěji hlášených infekčních onemocnění vůbec.

Inkubační doba:
2 - 3 týdny (13 - 17 dní nejčastěji) - platí pro plané neštovice.
Pásový opar nemá inkubační dobu v pravém smyslu slova (jedná se o reaktivaci infekce).

Klinický obraz:

  • Plané neštovice
    Charakteristická vyrážka (skvrnka - pupínek - puchýřek - zaschlá krusta). Jednotlivé projevy v různých fázích vývoje. Začínají na trupu a hlavě (vč. vlasaté části) a pokračují periferně na končetiny. Vyrážka trvá obvykle 1 - 2 týdny. Únava, zvýšená teplota, svědění.

  • Pásový opar
    Výsev bolestivé vyrážky podél postiženého (nejčastěji páteřního) nervu. Typicky jednostranný.

Komplikace:
Zhnisání rozškrábaných neštoviček s následnou tvorbou jizev. Primární virová pneumonie (zápal plic), encefalitida, sepse, diseminovaná forma onemocnění u imunodeficitních, vrozené vývojové vady plodu při infekci v těhotenství (2%), Reyův sy. (při kombinaci se salyciláty). 

U pásového oparu přetrvávání bolestí - postherpetické neuralgie.

Diagnostika: 
Typický klinický obraz, přítomnost onemocnění v kolektivu, sérologické vyšetření (protilátky v krvi), detekce viru.

Léčba: 
Symptomatická - léky proti horečce, proti svědění

Prevence a očkování proti planým neštovicím a pasovému oparu

Domácí izolace nemocného, vyhýbat se místům s přítomností nakažených osob, větrání, desinfekce povrchů a předmětů, nesdílet předměty osobní potřeby. Proti pásovému oparu a planým neštovicím existuje očkování.

Vakcína proti planým neštovicím - živá, oslabená. V ČR registrován VARILRIX a kombinovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím PRIORIX-TETRA. Pro děti od 1 roku a dospělé. Kombinovaná vakcína do 12 let. 2 dávky v odstupu 6 týdnů, celoživotní ochrana.

Vakcína proti pásovému oparu -  V ČR nově registrován SHINGRIX. Pro dospělé nad 50 let. 2 dávky zajistí ochranu. Velmi dobrý efekt zejména proti postherpetickým neuralgiím.

Chci se nechat očkovat

Zdroje:
Manuál prevence v lékařské praxi. Souborné vydání. SZÚ, Praha, 2004.
Sedláček D.: Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster a možnosti jejich prevence. Vakcinologie 2014;8(2):83-88.
Souhrn údajů o přípravku Varilrix, Priorix Tetra a Zostavax, SUKL.

 MUDr. Pavel Slezák, 15.2.2018.