Příspěvky pojišťoven

Zdravotní pojišťovny se podílí na úhradě očkování

 • stanoveného zákonem 
 • na žádost pojištěnce v rámci preventivních programů

Ze zdravotního pojištění je plně hrazeno očkování stanovené zákonem. Jde o tzv. pravidelné očkování.
Dále se ze zdravotního pojištění hradí: 

 • očkování proti vzteklině po pokousání zvířetem
 • očkování proti tetanu při poranění
 • očkování proti tuberkulóze (týká se osob, které splňují indikace stanovené vyhláškou)
 • očkování proti chřipce (týká se pojištěnců nad 65 let a dále závažně a dlouhodobě nemocných a také pojištěnců ve zdrav. a soc. zařízeních s dlouhodobým pobytem)
 • očkování proti pneumokokům (u dětí do 7 měsíců věku, pokud jim do této doby byly aplikovány 3 dávky)
 • očkování proti rakovině děložního čípku (u dívek ve věku 13 let)

Skupiny pojištěnců s úhradou očkování proti chřipce / řeší u praktického lékaře /

 1. starší 65 let
 2. po ztrátě sleziny
  po transplantaci kostní dřeně
 3. dlouhodobě a vážně nemocní
  a. srdce a cévy (např. po infarktu)
  b. plíce (dýchací cesty – např. astma)
  c. ledviny (např. dialyzovaní)
  d. cukrovka (diabetes mellitus)
 4. v zařízeních dlouhodobé léčebné péče (dříve „LDN“)
  v domovech pro seniory
  v domovech pro osoby se zdravotním postižením
  v domovech se zvláštním režimem (dříve ústavy sociální péče)

Pozn.: Zjednodušený přepis ustanovení §30, odst. 2, písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění, platném k 16.9.2013. 

Většina zdravotních pojišťoven poskytuje v rámci tzv. preventivních programů příspěvek na různé druhy "nepovinného" očkování:

V našich očkovacích centrech Vám vystavíme doklad o zaplacení očkování a o aplikaci, dále i očkovací průkaz a Vy pak můžete žádat Vaši pojišťovnu o příspěvek z některého preventivního programu o očkování

 • očkování proti žloutence
 • očkování proti chřipce
 • očkování proti klíšťové encefatitidě
 • očkování proti meningokoku a pneumokoku
 • očkování proti karcinomu děložního čípku
 • a proti dalším infekčním nemocem.

Výše a podmínky čerpání příspěvku se mění, často i v průběhu jediného roku.
Zjistěte si informace o Vaší pojišťovně na Internetových stránkách, nebo na nejbližší pobočce. 

V našich očkovacích centrech Vám vystavíme doklad o zaplacení očkování a o aplikaci, dále i očkovací průkaz a Vy pak můžete žádat Vaši pojišťovnu o příspěvek z některého preventivního programu o očkování

Odkazy na Internetové stránky zdravotních pojišťoven v ČR

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Výpis o výši příspěvků