Klíšťová encefalitida a očkování

Středoevropská klíšťová meningoencefalitida, Jaroletní meningoencefalitida. Angl. Tick borne encephalitis (TBE), Něm. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Virový zánět mozku přenášený klíšťaty, vyskytující se ve Střední a Východní Evropě a v oblasti Sibiře a Dálného Východu.

Původce:
Virus klíšťové encefalitidy. Rozlišují se tři subtypy:
1. Evropský subtyp (Střední, Východní a Severní Evropa)
2. Dálněvýchodní subtyp (Dálný Východ Ruska, lesnaté oblasti Číny a severu Japonska)
3. Sibiřský subtyp (Sibiř, Severovýchodní Evropa, Dálný Východ Ruska)

Zdroj:
Především malí hlodavci (myši apod.), ale i větší zvířata (především lesní zvěř). Infekce cirkuluje v jejich populacích a vytváří tak rezervoár - přírodní ohnisko nákazy. Méně často mohou být zdrojem i infikovaná domácí zvířata.

Přenos:
Sáním klíštěte (larva, nymfa i dospělý jedinec), infikovaného předchozím sáním na nakaženém rezervoárovém zvířeti, nebo infikovaného z předchozí generace. V Evropě se uplatňují klíšťat Ixodes ricinus, zatímco v Asii spíše Ixodes persculatus.

Vzácněji přenos nepasterizovaným mlékem a mléčnými produkty z volně se pasoucích, nakažených zvířat (ovce, kozy, dobytek).

Výskyt:
Zemědělské a lesnaté oblasti Střední, Východní a Severní Evropy (Pobaltí), Sibiře, Dálného Východu, včetně některých oblastí Číny a Japonska (malý výskyt). Sezónní výskyt v době aktivity klíšťat. V teplejších oblastech i dva vrcholy (duben - květen, září - říjen), v chladnějších oblastech jen jeden, podzimní, vrchol.

V ČR je nejvyšší počet onemocnění hlášen z jižních Čech, Brna, Bruntálu, Povltaví, Plzeňsku, v povodí řek Vltava, Sázava, Berounka.

Vnímavost:
U dětí a mladých dospělých častěji bezpříznakové projevy, nebo jen horečnaté onemocnění bez neurologických následků. S věkem přibývá na závažnosti klinických příznaků. Nejzávažnější komplikace a úmrtí nad 60 let věku. Po prodělaném onemocnění i po očkování imunita řádově roky.

Klinický obraz:
Inkubační doba 4 - 28 dní, průměrně 7 dní. Dvě třetiny infikovaných bez jakýchkoli příznaku.Dvojfázový průběh. V první fázi horečka, únava, bolesti kloubů a svalů (chřipkovité příznaky) v trvání 2 až 10 dní. Následuje období v délce 1 - 33 dní bez příznaků a pak se mohou objevit příznaky související s postižením centrálního nervového systému (zánět mozkových blan, mozku a míchy) - opět horečka, bolest hlavy, poruchy hybnosti, smyslů, psychické poruchy atd. V 10% trvalé neurologické následky (obrny, psychika). Úmrtnost 0,5 - 3%, u Dálněvýchodního subtypu až 35%.

Léčba:
Není specifická, jen symptomatická. Rehabilitace neurologických postižení.

Prevence a očkování proti klíšťové encefalitidě

Omezit pohyb v oblastech s jejich výskytem, používat světlý oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a kvalitní uzavřenou obuv. Používat účinné repelenty. Po návratu prohlédnout celé tělo a přisátá klíšťata usmrtit desinfekcí a poté odstranit - Ochrana před přisátím klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě je v ČR je možné 2 neživými vakcínami, základní očkování ve 3 dávkch v intervalu 1- 3 měsíce a 5 - 12 měsíců. Ochrana je po 2. dávce. Přeočkování po 3 letech a dále dle věku po 3 až 5 letech.

Chci se nechat očkovat

Zdroj:
Zdroj: Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC)
MUDr. Pavel Slezák, 24.8.2017