Doporučená očkování do Ghany

2.6.2022

Ghana je jednou z mnoha zemí Západní Afriky, ležící na pobřeží Guinejského zálivu. Po Nigérii je v regionu druhá nejlidnatější a ve srovnání s mnoha okolními státy také nejbezpečnější destinací.
Ghana vyžaduje očkování proti žluté zimnici od všech cestovatelů, starších 9 měsíců. Dokončení očkování proti COVID-19 (2 dávky) je podmínkou vstupu bez potřeby dokládat negativní výsledky testů a absolvování testu po příletu.
Země se nachází v tropickém klimatickém pásu. Infekční nemoci, přenášené vodou a jídlem proto představují velké riziko. Očkování proti virovému zánětu jater (hepatitidě, žloutence) typu A a proti břišnímu tyfu by mělo být do Ghany pravidlem. Při dostatku času před odjezdem je výhodné využít kombinovanou vakcínu proti žloutenkám typu A+B. Hepatitida B se sice přenáší krví a pohlavním stykem. Při potřebě zdravotnického ošetření však může dojít k přenosu. Prevalence hepatitidy B je v Ghaně vyšší, než v evropských zemích.
Před cestou je potřebné si zkontrolovat stav rutinních očkování, zejména očkování proti tetanu. V ČR platí přeočkování po 15 letech. Pro cestovatele je vhodné zvážit přeočkování už po uplynutí 10 let a využít kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu a černému (dávivému) kašli.
Ghana leží spolu s ostatními zeměmi Západní Afriky v tzv. meningokokovém pásu, kde se záněty mozkových blan, vyvolané bakterií meningokok vyskytují endemicky. Tedy častěji, než jinde. Očkování proti meningokoku před cestou je proto doporučováno cestovatelům všech věkových kategorií. Vzhledem k převaze sérotypu W v této oblasti je plně postačují jednodávková vakcína proti typům A, C, W, Y.
V Západní Africe se také stále vyskytují případy obrny, způsobené z viru derivovanými kmeny poliomyelitidy. Pokud byl cestovatel naposled očkován proti poliomyleitidě (dětské obrně) před více než 10 lety, je vhodné přeočkování.
Podle povahy pobytu může být rovněž doporučeno očkování proti vzteklině a proti choleře. Toto očkování navíc částečně chrání i před tzv. cestovatelskými průjmy.
Celé území Ghany je považováno za vysoce rizikové z hlediska výskytu malárie. Užívání antimalarik je proto nutností. Lékař ordinace cestovní medicíny předepíše antimalarika na recept (i elektronicky). Je třeba je pak objednat a zakoupit v lékárně. Pro pobyty do 1 měsíce je vhodné jejich preventivní užívání. Při delších pobytech pohotovostní použití k samoléčbě.
Užívání pasivní ochrany proti poštípání hmyzem (repelenty, insekticidy, moskytiéry) je rovněž nutné. I z hlediska rizika dalších nemocí, přenášených komáry (virové horečky jako např. Dengue).

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák