Doporučená očkování do Gruzie a Arménie

11.8.2022

Gruzie a Arménie jsou země na rozhraní Evropy a Asie, vyhledávané turisty zejména kvůli nádherné přírodě Kavkazu, gastronomii a přívětivým obyvatelům. Obě země lze také považovat z historického hlediska za kolébky současné civilizace. Turistika v těchto zemích však klade větší nároky na samostatnost. Dostupnost zdravotnické péče není taková, na jakou jsme zvyklí z většiny Evropských zemí. Vnitrozemské klima s velkými teplotními rozdíly rovněž napomáhá některým zdravotním rizikům.
Gruzie, ani Arménie nevyžadují žádné očkování jako podmínku pro vstup do země. Před cestou je třeba si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu (15 let), případně se nechat přeočkovat. Cestovatelům vždy doporučujeme očkování kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli.
Očkování proti virovým zánětům jater (žloutenkám, hepatitidám) typu A a B je obecně základní "vybavení" cestovatele. Proti typu B jsou čeští občané s rokem narození 1988 a mladší již očkováni v dětství. Hepatitida A se přenáší vodou a jídlem. Tento typ přenosu nelze, zvláště ve zhoršených hygeinických podmínkách, zcela ovlivnit a proto je očkování nutností.
Podobně, tedy vodou a jídlem, se přenáší také břišní tyfus. I toto očkování lze každému cestovateli doporučit.
Stejně, jako třeba v oblasti Balkánu, i v Gruzii a Arménii se lze setkat s polodivokými, nebo pasteveckými psy. Očkování proti vzteklině je proto při poznávacích zájezdech velmi vhodné. V případě poranění u neočkovaného je třeba zahájit postexpoziční očkování do 3 dnů, aby se předešlo smrtelné nákaze. To může být v odlehlejších oblastech problém.
I přes tradičně vřelý vztah místních obyvatel k turistům je třeba být opatrný co se nápojů a jídla týká. Cestovatelské průjmy jsou vůbec nejšastější zdravotní komplikací. Doporučení i recepty na léky pro vybavení cestovní lékárničky rádi předají lékaři cestovní medicíny. Jako prevence průjmů slouží probiotika a režimová opatření na místě (konzumovat jen tepelně upravené potraviny, ovoce a zeleninu, kterou lze omýt a oloupat, vodu používat z prověřených zdrojů, nejlépe balenou atd.). Pomoci může také očkování proti choleře, které poskytuje zkříženou imunitu proti nejčastejšímu původci cestovatelských průjmů, bakterii Escherichia coli.