Doporučená očkování do Kolumbie

11.5.2022

Jako jediná země Jižní Ameriky se rozkládá u obou oceánů, Atlantského i Tichého. V mysli Evropanů je spojována s dávnými indiánskými civilizacemi i s novodobými drogovými kartely. Je to však především země oplývající přírodními krásami (na její území zasahuje Amazonský deštný prales) i turisticky atraktivními památkami. Nachází se v tropickém klimatickém pásmu, což je třeba při posuzování možných zdravotních rizik zohlednit.
Kolumbie patří mezi endemické země z hlediska výskytu žluté zimnice. Očkování je také vyžadováno od cestovatelů, kteří překračují hranice ze zemí s výskytem tohoto onemocnění. Což jsou ostatně všechny sousední státy. Pro cestu je tedy očkování proti žluté zimnici nezbytné z administrativních i zdravotních důvodů.
Před každou cestou do zahraničí je vhodné si zkontrolovat platnost rutinních očkování, která se provádí v České republice. Především je to očkování proti tetanu.V ČR se přeočkovává u dospělých po 15 let, nad 60 let věku je doporučován interval 10 let. Tento interval je také vhodný pro doporučení k přeočkování před cestou do zahraničí. Pro cestovatele se hodí kombinovaná vakcína typu dTap, která poskytuje ochranu nejen proti tetanu, ale i proti záškrtu a černému (dávivému) kašli.
Do všech zemí s teplým, tropickým klimatem je dále potřebné očkování proti nemocem, přenášeným alimentární cestou, Tedy vodou a jídlem. Jedná se o virový zánět jater (hepatitidu, žloutenku) typu A a břišní tyfus. V případě hepatitid je vhodnější kombinovaná vakcína proti žloutence typu A a B. Typ B se přenáší krví a pohlavním stykem. V případě potřeby zdravotnického ošetření však může dojít k přenosu i při malém zanedbání hygienických standardů (např. při použití stejných rukavic zdravotnickým personálem mezi dvěma pacienty).
Podle povahy cesty lze do Kolumbie doporučit i očkování proti vzteklině. Nejčastějším zvířetem, které může cestovatele poranit je ve všech částech světa pes. Zde se mohou uplatnit také opice, nebo netopýři.
Vhodné může být také očkování proti choleře. Poskytuje navíc i zkříženou imunitu proti nejčastějšímu původci cestovatelských průjmů. Udává se, že redukuje riziko průjmu asi o 60%. V kombinaci s užíváním probiotik a dodržováním základních postupů hygieny rukou, vody a potravin tak pravděpodobnost této nejčastější zdravotní komplikace cestovatelů redukuje na minimum.
Komáři přenáší v Kolumbii nejen malárii, ale také virové horečky, jako je Dengue, nebo onemocnění způsobená virem ZIKA. K prevenci malárie se užívají léky - antimalarika. Jsou na lékařský předpis, který může vydat kterýkoli lékař cestovní medicíny. K prevenci ostatních nemocí, přenášených komáry se pak používají účinné tropické repelenty a na noc impregnované moskytiéry.
Cestu do Kolumbie je dobré plánovat s předstihem alespoň 2 - 3 měsíce. Avšak i jen pár dní před odjezdem se vyplatí konzultovat odborníka na cestovní medicínu. Může upozornit na rizika a způsoby jejich předcházení, předepsat léky, prodat repelenty, či moskytiéru.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák, 11. 5. 2022.