Doporučená očkování do Indonésie

25.5.2022

Indonésie byla vždy oblíbenou destinací turistů v Jihovýchodní Asii. Oblíbené jsou zejména Sundské ostrovy Bali a Lombok. Indonéské ostrovy se rozkládají kolem rovníku, takže vykazují typické tropické klima se střídáním monzunů a suchých období.
Aktuálně je pro cesty do Indonésie povinné očkování proti nemoci COVID-19 (s výjimkami). Jiné očkování pro cestovatele z Evropy povinné není. Při cestách z Afriky, nebo Jižní Ameriky by mohlo být vyžadováno očkování proti žluté zimnici.
Vzhledem k tropickému klimatu jsou největším rizikem nemoci, přenášené vodou a jídlem. Proto je nutné očkování proti virovému záněrtu jater (hepatitidě, žloutence) typu A a proti břišnímu tyfu. S výhodou je možné použít kombinovanou vakcínu proti virovým hepatitidám A+B. Typ B se sice přenáší jen krví a pohlavním stykem, ale v případě úrazu a potřeby zdravotnického ošetření se i toto očkování může cestovateli hodit.
Před každou cestou do zahraničí je na místě si ověřit stav očkování proti tetanu. V ČR platí přeočkování po 15 letech, při cestování je vhodné zvážit přeočkování už po uplynutí 10 let. I zde existuje výhodná kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému (dávivému) kašli. Ta zajistí obnovení ochrany i proti pertusi (černý / dávivý kašel), která se vyskytuje i v ČR mezi dospělými. Z rutinních očkování je dobré také zkontrolovat, případně přeočkovat vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Pro cesty do Indonésie je vhodné očkování proti vzteklině. Nejčastějším zvířetem, které může přenášet vzteklinu je celosvětově pes. Nicméně v jihovýchodní Asii a zvláště v Indonésii dochází často k poranění, nebo napadení volně se pohybujícími opicemi. Indonésie je navíc po Indii zemí s druhým největším výskytem vztekliny na světě. Očkování proti vzteklině v plném rozsahu (3 dávky) trvá 1 měsíc. Je proto nutné se obrátit na ordinaci cestovního lékařství včas.
Vůbec nejčastější infekční komplikací cestovatele jsou tzv. cestovatelské průjmy. Ty mohou mít mnoho původců, ale nejčastěji se uplatňuje bakterie Escherichia coli (tzv. enterotoxická forma, ETEC). Proti této bakterii je účinná vakcína proti choleře, která se podává ústy (pije se) ve dvou dávkách před cestou. Ochrana proti ETEC je krátkodobá, nejvýše půlroční. Je tedy vhodé provádět očkování spíše kratší dobou před odjezdem.
Při dlouhodobějším pobytu (měsíc a déle) a při převaze pobytu ve venkovských a zejména zemědělských oblastech lze doporučit také očkování proti japonské encefalitidě. Toto virové onemocnění přenáší komáři. Zdrojem nákazy jsou ptáci a prasečí farmy. Jde o zánět mozku, podobný jako u klíšťové encefalitidy. Při těžkému průběhu mohou přetrvávat těžké následky v podobě ochrnutí, psychických změn a orgánového poškození. Smrtnost u takto závažných případů je 20 - 40%. Očkování se podává ve dvou dávkách, u dospělých lze využít zkráceného schématu po týdnu.
Komáři však v Indonésii nepřenáší jen Japonskou encefalitidu. Vyskyutje se zde i malárie, zejména v odlehlejších oblastech. Kromě turistických resortů a městských aglomerací je tak třeba užívat antimalarika. Samozřejmě v kombinaci s účinnými repelenty a používáním moskytiér. Velkým problémem pak jsou virové horečky, především horečka Dengue. Očkování proti Dengue, vhodné pro cestovatele, není. Je třeba se spolehnout na pasivní ochranu repelenty a sítěmi proti hmyzu.
Před cestou do Indonésie je třeba navštívit specializovanou ordinaci cestovního lékařství nejlépe 2 měsíce předem. Ale i krátce před odjezdem má cenu záměr cesty konzultovat s lékařem, specializujícím se na cestovní medicínu. Může ještě očkovat proti žloutence A a břišnímu tyfu, může předepsat léky a nabídnout vhodné repelenty či další prostředky pasivní ochrany.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák, 25.5.2022.