Doporučená očkování do Peru a Bolívie

3.8.2022

Jihoamerické země Peru a Bolívie jsou oblíbeným cílem evropských cestovatelů. Vyznačují se různorodostí krajiny. Od tropických amazonských pralesů až po náhorní planiny a hřebeny velehor. S tím vším je třeba při zdravotní přípravě na cesu počítat.
Základní očkování - u dospělých proti tetanu a aktuálně i proti COVID-19 by mělo být samozřejmostí. Přeočkování proti tetanu se u dospělých provádí po 15 letech. V případě zvýšeného rizika úrazu (což může být i plánovaná cesta do exotické ciziny) je vhodné přeočkovat i dříve. Například po 10 letech. S výhodou je použití kombinované vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému (dávivému) kašli (pertusi). Záškrt je v Evropě velmi vzácné onemocnění, ve světě se ale stále vyskytuje. Zejména v souvislosti s nedostatečnou proočkovaností obyvatel. Černý, nebo také dávivý kašel, latinsky pertusis, se naopak vyskytuje hojně i v našich podmínkách. Jedná se o vzdušnou nákazu, která se nyní dobře šíří i mezi dospělými lidmi.
Povinné očkování proti žluté zimnici je do Peru i Bolívie vyžadováno při vstupu z jiné země s výskytem této nemoci. Do seznamu takových zemí patří většina států tropické Latinské Ameriky a země subsaharské Afriky. Žlutá zimnice, která je přenášená komáry se v níže položených částech Peru i Bolívie také vyskytuje. Očkování tak není jen úřední formalitou, ale i významnou ochranou života a zdraví.
Očkování proti nemocem, přenášeným vodou a jídlem je důležité ve všech tropických a subtropických zemích. Jedná se o očkování proti virovému zánětu jater (žloutence, hepatitidě) typu A a proti břišnímu tyfu. Pro očkování proti žloutenkám je k dispozici také kombinovaná vakcína proti typu A i typu B. V takovém případě je třeba do odjezdu podat dvě dávky v odstupu jednoho měsíce. Pokud má cestovatel dostatek času, pak je to správná volba.
Podle typu pobytu lze doporučit také očkování proti vzteklině a/nebo očkování proti choleře. Kromě pokousání psem, které hrozí prakticky kdekoli na zeměkouli, bývají v Peru rezervoárem vztekliny také netopýři. Naopak cholera postihuje povětšinou místní obyvatelstvo v závislosti na úrovni hygieny a zásobování vodou. Očkování proti choleře však má pro cestovatele ještě druhý význam. Chrání částečně i proti častým cestovatelským průjům. Je tedy využitelné jako určitý nadstandard pro větší pohodlí.
Malárie a další nemoci, přenášené komáry (dengue, ZIKA virus a další) se vyskytují v níže položených částech. Užívání antimalarik je vhodné při pobytu v tropické džungli, zejména po západu slunce. Předpis a poučení o způsobu užívání těchto léků zajistí lékař ordinace cestovní medicíny. Důležitá je i pasivní ochrana před poštípáním komáry, jako je užívání repelentů a na noc pak moskytiér.
V Peru a částečně i v Bolívii se turisté dostávají také do relativně vysokých nadmořských výšek, často přes 3000 m n. m. Pro nedostatečně aklimatizované či disponované osoby tak hrozí příznaky výškové nemoci. Při konzultaci s lékařem cestovní medicíny je vhodné probrat i toto riziko. Existují léky, které mohou od příznaků ulevit. Závažné příznaky výškové nemoci však lze řešit jedině co nejrychlejším obnovením dostatečného tlaku kyslíku ve vdechovaném vzduchu. Tedy rychlým transportem do nížiny. Kvalitní zdravotní připojištění, pokrývající i letecký transport je proto při cestách do vysokohorských oblastí Peru a Bolívie zásadní.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák, 3. 8. 2022.