Doporučená očkování do Thajska

8.6.2022

Thajsko je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v jihovýchodní Asii. Směřují sem jak pobytoví turisté do pohodlných rezortů na pobřeží a na Thajských ostrovech, tak milovníci poznávání přírodních krás i dávné historie. Úroveň zdravotní péče v Thajsku je navíc poměrně vysoká. Přesto je třeba mít na paměti, že poloha země v tropickém klimatickém pásu představuje zdravotní rizika podobná, jako u jiných destinací v této oblasti.
Povinná očkování pro cestu do Thajska nejsou. Očkování proti COVID-19 umožňuje přicestovat bez nutnosti doložení negativního PCR testu (zdroj: www.postcovid.cz, 8.6.2022). Očkování proti žluté zimnici může Thajsko vyžadovat při cestě ze zemí s jejím výskytem (Subsaharská Afrika, Jižní Amerika). Evropanů se tedy v naprosté většině netýká.
Vzhledem k teplému klimatu je nutností očkování proti nemocem, přenášeným vodou a jídlem. Jedná se o virový zánět jater (hepatitidu, žloutenku) typu A a břišní tyfus. Očkování proti hepatitidě A lze spojit v kombinované vakcíně s očkováním proti hepatitidě typu B. Ta se sice přenáší jen krví a pohlavním stykem, při zdravotnickém ošetření, např. po úrazu, k přenosu může dojít.
Před každou cestou do zahraničí je správné si zkontrolovat stav přeočkování proti tetanu. Má být v dospělosti alespoň jednou za 15 let. Pokud uplynulo od posledního očkování 10 a více let, je přeočkování vhodné. S výhodou se nabízí kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému (dávivému) kašli. Černý kašel se šíří i u nás a mezi dospělými lidmi (děti od 6. měsíce jsou očkovány).
Návštěvnickým hitem, ale i zdravotním rizikem jsou v Thajsku opice. Lze se s nimi setkat nejen ve volné přírodě, ale třeba i v parcích ve městech. Poměrně často dochází k poranění poškrábáním či pokousáním. Před cestou do Thajska je proto vhodné se nechat očkovat proti vzteklině. Toto očkování vyžaduje podání tří dávek a je nutné ho zahájit s dostatečným předstihem. Alespoň 6 týdnů před odjezdem.
Jako určitý nadstandard lze nabídnout očkování proti choleře, které částečně redukuje také riziko onemocnění cestovatelskými průjmy.
Při plánovaném dlouhodobém pobytu (1 měsíc a déle), nebo při převaze pobytu na venkově lze doporučit očkování proti japonské encefalitidě. Tu přenáší komáři, kteří se líhnou v rýžových polích. Zdrojem nákazy jsou prasečí farmy a ptáci.
Malárie se v Thajsku vyskytuje ve vnitrozemí, hlavně v příhraničních, řídce osídlených oblastech. Užívání antimalarik pro běžného turistu nutné není. Pokud je plánován pobyt v malarických oblastech či přespávání ve volné přírodě, pak je třeba předpis antimalarik konzultovat s lékařem cestovní medicíny.
Stejně jako v celé jihovýchodní Asii jsou i v Thajsku rozšířené virové horečky, přenášené komáry. Zejména horečka Dengue. Je nutné používat účinné repelenty a spát pod moskytiérou.
Konzultaci zdravotních rizik před cestou je dobré provést s dostatečným předstihem, nejlépe 6 - 8 týdnů předem. Ale i při návštěvě ordinace cestovní medicíny na poslední chvíli lze poskytnout alespoň rady, doporučení, předepsat léky. Očkování proti žloutence A a břišnímu tyfu lze podat i krátce před odjezdem, vzhledem k jejich dlouhé inkubační době.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák