Doporučená očkování do Dominikánské republiky

18.5.2022

Dominikánská republika je stát v Karibském moři. Rozkládá se ve východní části ostrova Hispaniola, kde sousedí s Haiti.
Na rozdíl od Haiti má Dominkánská republika vyspělou ekonomiku, jejíž podstatnou složkou je turismus. Země se nachází v tropickém klimatickém pásmu, což přináší podobná zdravotní rizika, jako v sousedních zemích Karibiku a Latinské Ameriky. Pobřeží Dominikánské republiky také bývá zasahováno hurikány.
Povinné očkování do Dominikánské republiky není. Aktuálně (k 18.5.2022) není vyžadováno ani očkování proti COVID-19. Na letišti probíhají namátkové dechové testy na přítomnost viru u neočkovaných. Blíže viz www.postcovid.cz. Očkování proti žluté zimnici je vyžadováno pro cestující z některých oblastí Brazílie.
Před každou cestou do zahraničí je správné posoudit stav rutinních očkování, prováděných v ČR. Zejména pak očkování proti tetanu. Pokud od posledního očkování uplynulo již 10 - 15 let, je vhodné přeočkovat. K tomu se u cestovatelů zvláště hodí kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému (dávivému) kašli. Kromě tetanu a záškrtu, které představují riziko na cestách, poskytuje obnovení ochrany i proti černému kašli. Ten se běžně vyskytuje mezi dospělými a ohrožuje zejména novorozence a kojence. Kromě cestovatelů se proto kombinovaná vakcína doporučuje i těhotným ženám, nastávajícím otcům, babičkám a dědečkům, kteří s novorozencem přijdou do styku.
Do tropických oblastí, Dominikánskou republiku nevyjímaje, je potřebné očkování proti nemocem, přenášeným vodou a jídlem. To jsou zejména virový zánět jater typu A (hepatitida, žloutenka A) a břišní tyfus. Pro dosud neočkované dospělé osoby je vhodná kombinovaná vakcína proti žloutenkám A+B.
Podle povahy cesty a času do odjezdu lze zvážit očkování proti vzteklině a proti choleře. Očkování proti choleře se podává ústy (pije se) a skýtá určitou ochranu i před cestovatelskými průjmy.
Zdravotní konzultaci před cestou do Dominikánské republiky je vhodné zahájit alespoň měsíc až dva před odjezdem. Ale i návštěva ordinace cestovní medicíny kratší dobu před cestou má vždy smysl. Lékař může doporučit prostředky k ochraně před poštípáním hmyzem, či předepsat léky do cestovní lékárničky.
Ochrana před poštípáním, zejména komáry je v Dominkánské republice nutná. Žlutá zimnice se zde už nevyskytuje, malárie jen v malé míře. Časté jsou ale virové horečky, přenášené komáry, jako jsou Dengue, ZIKA virová infekce a další. Používají se tropické repelenty se zvýšeným obsahem účinných látek a moskytiéry.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák, 18.5.2022.