Klíšťová encefalitida a očkování z pohledu epidemiologa

11.4.2018

Klíšťová encefalitida je virové infekční onemocnění, vyskytující se v Evropě a Severní Asii, tedy v mírném klimatickém pásu Eurasijského kontinentu. S  případy onemocnění je možné se setkat už ve Franci, nebo Švýcarsku na západě, v Norsku či Švédsku na severu, v severní Itálii na jihu a na východ přes celou Sibiř až k severním oblastem Číny a Japonska. Nejvíce se však toto onemocnění vyskytuje ve střední Evropě. Ne nadarmo se také nazývá Středoevropská klíšťová encefalitida. Česká republika patří mezi země s vůbec nejvyšší dokumentovanou nemocností.

Přenašečem nejsou jen dospělá klíšťata

Jak z názvu nemoci vyplývá, přenašečem nákazy je klíště. V tomto případě klíště obecné, latinsky Ixodes ricinus. Na Sibiři a Dálném Východě pak klíště sibiřské, Ixodes persculatus. Jen výjimečně mohou zřejmě onemocnění přenášet klíšťata jiných druhů. Je důležité vědět, že infekční nejsou jen dospělá klíšťata, ale i larvy a nymfy, které jsou často jen mikroskopických rozměrů, takže jejich přisátí nemusí člověk vůbec zaznamenat.

Klíšťová encefalitida trápí člověka i zvířata

Klíšťová encefalitida je zoonóza. Tedy primárně onemocnění zvířat. Člověk je jen náhodnou „obětí“ ve chvíli, kdy vkročí do přírodního ohniska, kde nakažená klíšťata žijí a rozmnožují se s pomocí populace rezervoárových zvířat. Těmi jsou různí divoce žijící savci. Od myší a jiných drobných hlodavců až po divoká prasata a vysokou zvěř. Významným rezervoárem jsou právě divoká prasata, jak naznačuje úzká korelace výskytu klíšťové encefalitidy s počtem odlovených kusů černé zvěře v ČR {1}.

klíšťová encefalitida

 

Proč je klíšťat tolik?

Vyšší riziko infekce klíšťovou encefalitidou souvisí také se změnami klimatu a lidského chování. Od 90. let minulého století stoupá nadmořská výška, ve které jsou klíšťata nacházena.

Dnes není výjimkou nález klíšťat na hřebenech Krkonoš, nebo Jeseníků. Obzvláště ve vyšších věkových kategoriích stoupá podíl osob, které aktivně tráví svůj volný čas na zahrádkách, při turistice či outdoorových sportech. Typické lokality výskytu klíšťové encefalitidy, známé z 80. a 90. let, se mění a stírají.

Nemocnost v ČR

Přestože nemocnost na klíšťovou encefalitidu v ČR od svého historického vrcholu v roce 2006 mírně klesala {2}, v posledních letech je zaznamenáván opět nárůst počtu případů (2015: 355, 2016: 565, 2017: 687 případů){3}.

Tato choroba je zejména významnou příčinou neurologických obtíží. S posunem výskytu onemocnění do vyššího věku, který je pozorovatelný v ČR rovněž od 90. let minulého století, narůstá i riziko závažných následků onemocnění, často s trvalým postižením, dokonce i smrtí.

 

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Přetrvávající relativně vysoká nemocnost na klíšťovou encefalitidu v ČR je o to naléhavější, že se jedná o nákazu preventabilní očkováním. Očkování je běžně dostupné a doporučované. Není však zařazeno mezi pravidelná očkování a proto není přímo hrazeno ze zdravotního pojištění. Většina zdravotních pojišťoven na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívá v rámci obecných programů zdravotní prevence. Výše příspěvků se mění. Proto je třeba se vždy informovat u své pojišťovny. Buď přímo na pobočce, nebo na příslušných Internetových stránkách. Očkovat lze celoročně bez ohledu na sezónu. Jen je třeba počítat s tím, že ochrana po očkování vzniká nejdříve po druhé dávce vakcíny.

Chci se objednat na očkování

Nezapomeňte na prevenci

I očkovaný jedinec by měl nadále dodržovat pravidla prevence onemocnění přenášených klíšťaty. Tedy v místech a v době, kdy přisátí klíštěte hrozí, se buď rizikovým místům zcela vyhnout, nebo alespoň používat světlý oděv s dlouhými nohavicemi a rukávy a účinné repelenty. Po návratu je třeba své tělo důkladně prohlédnout a případná přisátá klíšťata odstranit. Hrozí přenos i dalších, byť ne tak akutně probíhajících infekcí, jako je např. lymeská borelióza, ehrlichióza, babesióza aj.

Ochrana proti hmyzu

MUDr. Pavel Slezák, 28.04.2016, aktualizováno 26.03.2018.

{1} Kříž B et al: Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu. Stručný výběr výsledků ze závěrečné zprávy. Projekt IGA č. NT11425-52010. On-line na www.szu.cz 2015-04-28.
{2} Kříž B, Gašpárek M, Šbestová H: Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy do roku 2014 v České republice. 15.9.2015. On-line na www.szu.cz 2015-04-27.
{3} Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2008-2017 - absolutně. Státní zdravotní ústav, www.szu.cz. 2018-03-27.