Jak na očkování proti tetanu

23.12.2019

Smutný případ neočkovaného dítěte, které v roce 2019 onemocnělo tetanem poté, co si zavedlo do nosu nalezenou rezavou baterii rozvířil veřejnou diskuzi o tomto opomíjeném onemocnění.
V České republice, stejně jako v dalších zemích s rozvinutým zdravotnictvím, se případy onemocnění tetanem objevují jen velmi vzácně. Za posledních 20 let bylo hlášeno pouze deset případů. Nakolik je tedy potřeba řešit otázku očkování proti tetanu?

Očkování proti tetanu může zabránit smrti

Závažnost tetanu však spočívá především v působení tetanického toxinu na nervový systém. Silné a bolestivé svalové křeče mohou vést i k úmrtí (smrtnost se udává podle věku a závažnosti infekce 10 - 80%) či dlouhodobému poškození zdraví. Zároveň tetanus nemůže být snadno eliminován, protože spory původce nemoci, bakterie Clostridium tetani, jsou velice odolné. V půdě, kam se dostanou s lidskými či zvířecími výkaly, mohou přežívat i staletí.
Očkování proti tetanu, založené na inaktivovaném tetanickém toxinu - toxoidu, bylo poprvé zavedeno v roce 1926. V ČR bylo očkování proti tetanu zahájeno od roku 1952.

Kombinované očkování proti tetanu

Očkování proti tetanu se následně začalo s výhodou kombinovat s dalšími vakcínami proti záškrtu a černému kašli (1958), proti hemofilu typu B (2001) a proti žloutence typu B a dětské obrně (hexavakcína, 2007). Podle aktuálně platných právních norem se nyní očkuje od 9. týdne věku dítěte dvěma dávkami hexavakcíny s třetí dávkou, podanou mezi 11. až 13. měsícem věku. Dále se proti tetanu přeočkovává v 5 a v 10 letech.

Přeočkování v dospělosti se provádí po 15 letech. U starších 60 let a u osob se sníženou imunitou po 10 letech. Při úrazu se pak má proti tetanu přeočkovat, pokud od posledního očkování uplynulo více než 5 let.

Potřeba přeočkování

U zdravých dospělých osob však ochranné hladiny protilátek proti tetanu přetrvávají výrazně déle. Přeočkování jedinou dávkou vakcíny proti tetanu by tak mělo být dostatečné u většiny dospělých osob ještě po 20 letech od posledního očkování. Naopak příliš časté očkování proti tetanu může, kromě vyššího výskytu reakcí, vést paradoxně ke snižování imunity.

Při překročení stanovených intervalů pro očkování u dospělých se má co nejdříve aplikovat jedna dávka vakcíny. V odstupu 1 měsíce pak vyšetřit hladinu specifických protilátek. Pouze, pokud je hladina protilátek nedostatečná (tj. < 0,1 IU/ml), pokračuje se v očkování druhou
dávkou za 4 - 6 týdnů od první a třetí dávkou za 6 - 10 měsíců po druhé dávce.

Více o tetanu 

Přeočkování kombinovanou vakcínou i pro dospělé

Očkování proti tetanu ve stanovených intervalech je hrazeno ze státního rozpočtu. Očkování po úrazu ze zdravotního pojištění. Doporučuje se i v dospělosti použít pro přeočkování kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Důvodem je černý (dávivý) kašel, který se stále častěji vyskytuje u dospělých. Ti pak mohou být zdrojem infekce pro novorozence a kojence, kteří dosud nebyli očkováni. U dětí do 1 roku je přitom černý kašel závažným onemocněním, které může končit smrtí. Očkování kombinovanou vakcínou v dospělosti však není hrazeno a očkovaný se jej tedy musí zaplatit sám (jedná se o částku v řádu stovek korun).

Autor: MUDr. Pavel Slezák, 12.12.2019, 14:44.

Chci se objednat

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám je zodpovíme.

Zdroje:
Tetanus, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha; červen 2019. (on-line: http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/Tetanus_s_logem.pdf; 2019-12-12)
Manuál prevence v lékařské praxi, III. Základy prevence infekčních onemocnění, Souborné vydání, Národní program zdraví, 1994 - 2004.
Plotkin S.: History of Vaccination. PNAS, August 26, 2014, vol. 111,no. 34, 12283–12287. (on-line: https://www.pnas.org/content/111/34/12283.full; 2019-12-12)
Petráš M.: Očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Www.vakciny.net, 13.4.2019. (on-line: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/ockovani-proti-tetanu-zaskrtu-davivemu-kasli-hexa#chapter1_public; 2019-12-12)
Chlíbek R. et al.: Očkování dospělých. Mladá fronta a.s., Praha, 2018.
Vyhl. MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (aktuální znění k 1.1.2018).
Doporučení NIKO k očkování proti tetanu v dospělosti. Česká vakcinologická společnost, 22.7.2013 (on-line: https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska; 2019-12-12)