Afrika: dětská obrna eradikována, riziko zůstává

10.9.2020

Nezávislá certifikační komise vyhlásila 25.8.2020 Africký region za prostý dětské obrny (poliomyelitidy) poté, co za poslední 4 roky nebyl zaznamenán žádný případ onemocnění, způsobeného divokým kmenem polioviru.
Od roku 1996 bylo podle odhadů zabráněno výskytu 1,8 milionů případů onemocnění díky eradikačním aktivitám, především očkování. Na 180 000 životů zůstalo ušetřeno. Pět ze šeti světových regionů WHO bylo již prohlášeno za prosté poliomyelitdy. Přenos divokého viru je nyní zaznamenáván pouze v Afghánistánu a Pákistánu. Poslední africkou zemí byla Nigérie, kde byl divoký poliovirus naposled zaznamenán v roce 2016.
Riziko onemocnění dětskou obrnou však zcela nevymizelo. V řadě zemí Afriky cirkuluje z vakcíny derivovaný poliovirus typ 2, který může také vyvolávat obrny a další komplikace. Děje se tak v zemích s nedostatečnou proočkovaností, kde vakcinální viry mají možnost pasážování v neimunní populaci. Díky tomu mohou zmutovat a stát se nebezpečnými.
Pro cestovatele do oblasti Afriky nadále platí, že je třeba před cestou ověřit, zda v dětství byl řádně očkován proti dětské obrně.Při cestách do zemí s vysokým výskytem cVDPV je třeba absolvovat přeočkování jednou dávkou vakcíny. Některé země, zvlášť při dlouhodobém pobytu mohou toto očkování i vyžadovat. Bliže viz přehled jednotlivých zemí.

Zdroj: Wild Polio Eradicated in Arica. Travel Health Pro, 27 Aug 2020.