Alžírsko: Cholera

29.8.2018

Alžírské ministerstvo zdravotnictví potrvrdilo výskyt cholery. V období od 7. do 24.8. bylo v celé zemi hospitalizováno 139 osob. U 46 pacientů pak bylo onemocnění potvrzeno laboratorně. Hlášena jsou zatím 2 úmrtí.
Nejvíce případů je hlášeno z provincie Blida (50 případů). Dalšími oblastmi se zaznamenaným výskytem cholery jsou provincie Blida, Bouira, Tipaza, Medea, Ain Defla a hlavní město Alžír.
Úřady vylučují, že by se onemocnění šířilo vodovodním řadem. Pravděpodobnější je přenos kontaminovaným ovocem, nebo zeleninou. Nabádají k opatrnosti a dodržování hygienických zásad.

Zdroj: ProMed mail arch. č. 20180827.5990110