Austrálie: Břišní tyfus - multirezistentní - z Pákistánu

26.9.2019
První případ onemocnění břišním tyfem, způsobeným kmenem, odolným na většinu známých antibiotik byl hlášen z Austrálie. Onemocněla 20 měsíční dívka po návratu z 3 měsíčního pobytu v Pákistánu.
Tyto tzv. extentivně rezistentní (XDR) kmeny se objevily právě v Pákistánu už v roce 2016.Od té doby bylo publikováno celkem 7 případů onemocnění cizinců XDR kmeny břišního tyfu (Velká Británie, Německo, USA).
Austrálie není zemí s endemickým výskytem břišního tyfu. Naprostá většina hlášených případů je importována, převážně ze zemí jižní a jihovýchodní Asie. Počty takto zaznamenaných případů v posledních letech rostou.
Antibiotická rezistence bakterií, nejen břišního tyfu, je celosvětovým problémem. Na jejím vzniku se podílí významně nekoordinované užívání antibiotik v některých, zejména asijských zemích.
V případě břišního tyfu je primárním opatřením pro cestovatele očkování a dodržování hygienických zásad, pokud jde o osobní čistotu a používání pitné vody a jídla. Protože očkování proti břišnímu tyfu je možné u dětí nad 2 roky, není vhodné cestovat do oblastí s jeho zvýšeným výskytem s mladšími dětmi. Ostatně cestování s dětmi mladšími 3 let není doporučováno obecně (působení letecké dopravy, nadměrná zátěž na dítě i doporvázející dospělé).
Zdroj: ProMed mail arch.č.20190918.6679904, 20190922.6688120