Brazílie - nové viry

22.4.2020
Ve světle probíhající pandemie nového typu koronaviru, způsobujícího onemocnění COVID-19 vzbuzují pozornost i zprávy, které by jinak byly určeny jen úzce specializovanému okruhu odborníků.
Na přelomu března a dubna byly zveřejněny závěry studie na 781 brazilcích, kteří trpěli příznaky podobnými horečce dengue a u kterých byly známí původci (dengue, zika, chinkungunya, flaviviry, alaviry a enteroviry) vyloučeni. Studie probíhala v letech 2013 - 2016. Po vyloučení známých virových příčin obtíží byly vzorky dále analyzovány pomocí metagenomických metod sekvenace nukleových kyselin. Tyto metody umožňují analyzovat ve vzorku přítomnou genetickou informaci a porovnáním nalezených sekvencí s databázemi identifikovat i dosud neznámé viry či jiné mikroorganizmy.
Takto byly ve vzorcích identifikovány i dva pro člověka zcela nové virové druhy z rodu Ambidensovirus a Chapparvovirus. Zejména první druh je překvapením, protože zástupci tohoto rodu byli dosud nacházeni jen u bezobratlých živočichů.
Studie má samozřejmě řadu omezení. Nález genetické informace ještě neznamená, že ve vzorku krve pacienta se nachází a nacházel životashopný virus a už vůbec ne, že právě tento virus způsobil jeho onemocnění. Také rozsah studie není příliš velký. Závěry lze proto dělat jen omezené v tom smyslu, že s využitím stále dokonalejších metod můžeme objevit dosud nepoznaný rozsah mikroorganizmů, které s větším, nebo menším úspěchem žijí v lidském těle. Zvláště v oblasti virů se jedná o pole téměř neorané.
Zdroj: ProMed mail arch.č. 20200421.7248760
MUDr. Pavel Slezák, 22.4.2020, 17:13.