Česká republika: klíšťová encefalitida

10.5.2020
Klíšťová encefalitida se v České republice vyskytuje endemicky. ČR zaznamenala v roce 2018 nejvyšší výskyt onemocnění ze všech zemí EU a druhý nejvyšší v Evropě (po Rusku). V roce 2019 dosáhl počet hlášených případů klíšťové encefalitidy v ČR 774. To je nejvyšší počet onemocnění od roku 2011.
V okolních zemích se přitom klíšťová encefalitida vyskytuje v mnohem menší míře. Německo vykazuje podobné počty onemocnění jako ČR, má však 8x větší počet obyvatel.
Nemocnost v ČR odpovídá situaci v sousedním Rakousku v 70. letech, před zavedením plošného očkování.
Klíšťová encefalitida je virové onemocnění s možností závažného trvalého postižení zdraví i smrti. Je přitom plně preventabilní očkováním. Na rozdíl od Rakouska, ale i Německa, je proočkovanost v ČR stále nízká. Pohybuje se kolem 20%.
Výskyt klíšťové encefalitidy v regionu s nedostatečnou proočkovaností závisí na výskytu a promořenosti klíšťat, která onemocnění přenáší. Ty zase závisí na vývoji počasí. Zejména teplotě a vlhkosti. Po letošní teplé zimě lze očekávat další zhoršení. Za první tři měsíce roku bylo hlášeno již 12 případů onemocnění což je nejvíce za stejné období roku v posledních 10 letech. Sezóna onemocnění přitom teprve začíná. Maximální počty nově diagnostikovaných případů bývají zaznamenávány koncem léta.
Zdroje:
ProMed mail arch.č. 20190524.6486231, 20160210.4009410
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2019, leden - březen 2020. Státní zdravotní ústav.
MUDr. Pavel Slezák, 10.5.2020, 20:53