Cestování do a z ČR v době nouzového stavu (pravidla pro překračování hranic)

27.4.2020

Od 27.4.2020, 0:00 hodin vstoupilo v platnost nové krizové opatření Vlády ČR (č. 443/2020), které upravuje podmínky pro vstup osob na území ČR.

Týká se jak cizinců, tak občanů ČR.

Obecně každý, kdo vstupuje na území ČR, se musí podrobit 14 denní karanétně, nebo doložit při vstupu negativní PCR test (tedy nikoli RAPID test) na virus, způsobující nemoc COVID 19, který není starší než 4 dny.

Z této povinnosti je pak stanovena řada výjimek. Např. pro krátkodobé překročení hranic občany ČR do 24 hodin za účelem zemědělské činnosti  v příhraničí a za účelem mimořádných událostí (např. účasti na pohřbu apod.). Nebo také pro opakované překračování hranic za účelem ekonomické činnosti či studia (tzv. pendleři) - tam se dokládá negativní test jen při prvním překročení hranice a pak 1x za 14 dní.

Kompletní znění vládního opatření je ke stažení zde.