Filipíny: Japonská encefalitida

19.6.2023

V období od ledna do března 2023 bylo potvrzeno onemocnění japonskou encefalitidou v provincii Iloilo u 14 osob, z toho 4 pacienti zemřeli. Filipíny ve výskytu tohoto onemocnění mezi endemické země. Každoročně jsou hlášena onemocnění včetně malých lokálních epidemií.
Přestože naprostá většina infekcí proběhne bezpříznakově, nebo jen s lehkými příznaky, je japonská encefalitida považována za závažné onemocnění především kvůli velké, až 30% smrtnosti (u příznakových případů).Pravděpodobnost, že po nákaze onemocněníte tedy není velká, pokud se tak ale stane, je pravděpodbnost úmrtí, nebo závažných následků vysoká.
Proti japonské encefalitidě je k dispozici očkování. Pro cestovatele do oblastí s výskytem nemoci je doporučováno při opakovaných, nebo dlouhodobých cestách (nad 1 měsíc). Důležitá je také pasivní ochrana před přenašeči - komáry. Je to používání repelentů a vhodného oděvu, vyhýbání se líhništím komárů a jejich likvidace a používání insekticidních postřiků či plynování uzavřených prostor.

S využitím:
ProMed mail arch.č. 20230618.8710653

MUDr. Pavel Slezák, 19.6.2023, 16:48