Filipíny: záškrt

24.4.2023

Za letošní rok 2023 (do 25. 3. 2023) evidují Filipíny už 33 případů záškrtu, 8 osob zemřelo. Jedná se o velmi výrazný nárůst hlášených případů. V roce 2022 byly hlášeny jen 3 případy a žádné úmrtí. Nejvíc případů je hlášeno z regionu hlavního města Manily.
Záškrt je infekce sliznic, nebo kůže bakterií Corynebacterium diphtheriae, produkující toxin. Právě produkce toxinu způsobuje těžký průběh onemocnění a systémové komplikace, např. postižení srdce.
V posledních roce je pozorováno zvýšení počtu případů záškrtu celosvětově. V rozvinutých zemích se dříve vyskytoval jen výjimečně, díky pravidelnému očkování dětí. Zvýšení výskytu může souviset s poklesem kolektivní imunity v důsledku pandemie covid-19, ukončení protiepidemických opatření (nošení roušek) a nízké proočkovanosti standardní vakcínou (tetanus-záškrt-černý kašel).
Očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli je doporučováno i u dospělých alespoň jednou za 10 let. Přeočkování je vhodné provádět jako součást zdravotní přípravy před cestou do exotických zemí, nebo jako cocoon vakcinace proti černému kašli při očekávaném narození dítěte v rodině (očkování rodičů a dalších osob, které s novorozencem mají přijít do styku).

S využitím zpráv ProMed mail arch.č. 20230420.8709608

MUDr. Pavel Slezák
24.4.2023, 10:55.