Francie - klíšťová encefalitida - sýry a mléko

16.6.2020
Východofrancouzský departement Auvergne-Rhone-Alpes eviduje ohnisko 26 případů onemocnění klíšťovou encefalitidou. 24 z nich muselo být hospitalizováno, 1 člověk zemřel. Onemocnění bylo laboratorně potvrzeno v 10 případech.
Případy onemocnění se začaly objevovat v polovině dubna. Většina nemocných měla zpočátku chřipkovité příznaky a proto byla vyšetřována s podezřením na koronavirové onemocnění COVID-19. Později se však začaly projevovat další příznaky, jako silné bolesti hlavy a závratě. Testy na koronavirus byly negativní a proto se začalo pátrat po jiné příčině.
Po proběhlém epidemiologickém šetření dospěly úřady k závěru, že k šíření nákazy vedla především konzumace nepasterizovaného mléka, sýrů a dalších mléčných výrobků z kantonu Oyonnax. Jedná se o příhraniční oblasti Francie, sousedící se Švýcarskem, které patří mezi země s endemickým výskytem klíšťové encefalitidy.
Komentář autora: Kromě přenosu viru klíšťové encefalitidy při přisátí klíštěte je alimentární přenos (přenos potravou) druhým nejčastěji popisovaným způsobem nákazy. Z minulosti jsou známy různě rozsáhlé epidemie související s konzumací nepasterizovaných mléčných produktů, zejména kozích a ovčích. Zvířata, která se v oblasti s výskytem viru pasou, jsou infikována přisátím klíštěte (figurují jako přirozený rezervoár nákazy). Sama neonemocní, nebo jen velmi lehce. Mohou se naopak stát i zdrojem infekce, protože dosud neinfekční klíště, sající na infikovaném zvířeti, se samo nakazí.
Konzumace nepasterizovaných mléčných výrobků je vždy spojena s rizikem infekčních onemocnění. Klíšťová ecncefalitida je jen jedním z nich. Zvláště na cestách bychom se proto měli rizikové stravě vyhýbat.
Zdroj: ProMed mail arch.č. 20200530.7399467.
MUDr. Pavel Slezák, 12.6.2020, 10:48.